De hoofdpunten uit ons inkoopbeleid 2025

Onze leden moeten kunnen rekenen op toekomstbestendig vervoer. De kwaliteit, klantbeleving en betaalbaarheid hiervan staan voor ons voorop. We stimuleren de keuzemogelijkheid voor leden en het gebruik van openbaar en eigen vervoer.

 Keuzemogelijkheid voor leden

Onze leden moeten een keuze hebben bij het regelen van hun vervoer. Zodat zij kunnen reizen met de vervoerder die het beste bij hen past. Zo kan het een bewust keuze zijn om met eigen vervoer of openbaar vervoer te reizen. Ook taxivervoer is mogelijk. Bij taxivervoer streven wij ernaar om onze leden de keuze te bieden uit 2 taxivervoerders per regio. Dit doen we door naast één landelijke vervoerder ook per regio een regionale vervoerder te contracteren.

Selectieve verzekeringen

Leden die kiezen voor een selectieve verzekering (Bewuzt Basis, Univé Zorg Select polis, UC Bewuste Keuze en IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt) hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. Anders dan bij andere verzekeringen is hier alleen de landelijke vervoerder gecontracteerd.

Intensieve kindzorg (IKZ)

Het vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf (IKZ) maakt geen onderdeel uit van de inkoopprocedures. Wanneer er sprake is van dit vervoer contracteren we naar behoefte.

 We stimuleren openbaar en eigen vervoer

Zelfredzaamheid en flexibiliteit van onze leden vinden we belangrijk. We willen dat zij zo min mogelijk afhankelijk zijn van andere partijen en zo veel mogelijk vrijheid hebben om zelf te reizen. Daarom stimuleren we waar mogelijk het gebruik van eigen vervoer of van openbaar vervoer. Onze leden ontvangen hiervoor een rechtstreekse vergoeding. Door het stimuleren van het openbaar en eigen vervoer spelen we ook in op de huidige arbeidsmarktkrapte.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam