Inkoopbeleid

Met ons inkoopbeleid streven we naar toekomstbestendig vervoer voor onze leden. Kwaliteit, keuzemogelijkheid en betaalbaarheid van het vervoer staan bij ons voorop.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Keuzemogelijkheid voor leden

Onze leden moeten een keuze hebben bij het regelen van hun vervoer. Zodat zij kunnen reizen met de vervoerder die het beste bij hen past.

We stimuleren openbaar en eigen vervoer

Zelfredzaamheid en flexibiliteit van onze leden vinden we belangrijk. We willen dat zij zo veel mogelijk vrijheid hebben om zelf te reizen.

 Onze hoofdpunten in het kort

Met ons inkoopbeleid zetten we samen met zorgaanbieders in op kwaliteit, toegankelijkheid, en betaalbaarheid van zorg. In deze video vertelt onze Chief Health Officer Cas Ceulen u over onze visie op zorginkoop: Samenwerken aan toekomstbestendige zorg.

 Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor iedereen hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Bijvoorbeeld door hierover met zorgaanbieders in gesprek te gaan, afspraken te maken en duurzame initiatieven te delen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam