Vergoedingen

Ziekenvervoer met taxi- of rolstoelvervoerders wordt vergoed als de benodigde zorg vanuit de basisverzekering ook vergoed wordt. Onze verzekerden kunnen eigen of openbaar vervoer direct vergoed krijgen. Meer hierover leest u op deze webpagina.

Voorwaarden voor vergoeding

Verzekerden krijgen ziekenvervoer vergoed als er sprake is van: 

 • Nierdialyse
 • Chemo- en /of radiotherapie
 • Rolstoelafhankelijkheid
 • Visuele handicap en niet zonder begeleiding kunnen reizen
 • De hardheidsclausule (langdurig vervoer)
 • Geriatrische revalidatiezorg 
 • Dagbehandeling voor kwetsbare patiënten ontvangen (GZSP)
 • Intensieve kindzorg 

Vervoer aanvragen

Heeft uw patiënt vervoer nodig? Dan kunt u het aanvraagformulier Ziekenvervoer invullen of uw patiënt vult het formulier in. Wij beoordelen deze machtigingsaanvraag en sturen deze bij goedkeuring naar onze verzekerde. 

De verzekerde moet 1 exemplaar afgeven aan de vervoerder. De vervoerder heeft deze nodig voor het declareren van de kosten.

Gecontracteerde vervoerders te vinden in onze Zorgzoeker
Zodra de goedkeuring is ontvangen kan er contact opgenomen worden met de vervoerder om de ritten in te plannen. Voor het vervoer kan uw patiënt gebruik maken van de vervoerders die wij hebben gecontracteerd. Deze zijn per postcode terug te vinden in de Zorgzoeker op de websites van onze verschillende merken

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is in de vorige eeuw ontworpen om de zorg toegankelijk te houden. Voorwaarde is dat de behandeling opgenomen moet zijn in de Zorgverzekeringswet en dat het moet gaan om een behandeling van een langdurige ziekte of aandoening.

De clausule houdt in dat de verzekerde in een bepaalde tijd zoveel kilometers aflegt dat het redelijk is dat de kosten van vervoer vergoed worden door de zorgverzekeraar. De rijksoverheid stelt jaarlijks een eigen bijdrage vast die de verzekerde zelf moet betalen. Deze is onafhankelijk van de totale reiskosten.

Met deze som weet u of de hardheidsclausule voor uw patiënt geldt: 

Aantal aaneengesloten maanden (maximaal 12) dat vervoer nodig is x het aantal keren per week dat vervoer nodig is x het aantal kilometers enkele reis

Is dit getal groter of gelijk aan 250? Dan is er aanspraak op vervoer met een taxi(bus) of een reiskostenvergoeding voor eigen- of openbaar vervoer.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam