Machtigingen

Voor ziekenvervoer hebben verzekerden vooraf altijd een machtiging nodig. Zij kunnen de machtiging, afhankelijk van de medische indicatie, telefonisch of schriftelijk aanvragen.

Op deze pagina vindt u:

Machtiging aanvragen

Een machtiging wordt door de verzekerde aangevraagd. U kunt hierbij uiteraard wel helpen. Meer informatie over het aanvragen van een machtiging staat op de website van zorgverzekeraar VGZ. De verzekerde die u vervoert moet altijd een geldige machtiging hebben, anders kunt u de rit niet bij ons declareren. Er kan ook een spoedaanvraag ingediend worden, wanneer de patiënt binnen 48 uur vervoer nodig heeft.

Direct naar:
Machtiging aanvragen

Een verzekerde moet voor ziekenvervoer vooraf een machtiging aanvragen bij de verzekeraar. Bekijk hieronder het overzicht.

Spoedaanvraag machtiging
Moet een verzekerde binnen 48 uur vervoerd worden? Dan is een spoedaanvraag noodzakelijk.

Ziekenvervoer telefonisch aanvragen

Verzekerden die vervoer nodig hebben, vragen via de vervoersdesk direct telefonisch een machtiging aan als de startdatum van de behandeling bekend is. Dit geldt voor vervoer naar: 

 • chemotherapie, immunotherapie radiotherapie of nierdialyse 
 • geriatrische revalidatie
 • IKZ (verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis - Alleen wanneer verpleegkundige zorg tijdens de rit noodzakelijk is)

U als vervoerder mag geen aanvraag indienen, maar u kunt uw klant uiteraard wel doorverwijzen naar de vervoersdesk. De vervoersdesk is toegankelijk voor de verzekerden van de volgende merken van Coöperatie VGZ:

 • VGZ
 • Univé
 • ZEKUR
 • Zorgzaam verzekerd
 • VGZBewuzt
 • IZZ
 • IZA gezondsamen
 • IZA Zorgverzekeraar NV
 • IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
De vervoersdesk is bereikbaar via telefoonnummer 088-131 16 00 op werkdagen van 09:00 uur tot 13:00 uur.

Ziekenvervoer schriftelijk aanvragen

Verzekerden die voor andere behandelingen vervoer naar het ziekenhuis nodig hebben, kunnen een machtiging aanvragen door het formulier medische verklaring ziekenvervoer in te vullen. Op basis van de gegevens beoordelen wij of iemand recht heeft op een vergoeding voor ziekenvervoer. Schriftelijk aanvragen is verplicht voor verzekerden met een visuele beperking, voor rolstoelvervoer en de hardheidsclausule.

Schriftelijke goedkeuring

Als een verzekerde voor vergoeding in aanmerking komt, sturen wij een schriftelijke goedkeuring. Deze machtiging sturen wij zowel bij een telefonische als een schriftelijke aanvraag toe. Op deze machtiging staan de namen van twee gecontracteerde vervoerders in de buurt van de verzekerde. Indien verzekerde voor een gecontracteerde vervoerder kiest, zorgt de vervoerder ook voor de informatievoorziening (met in elk geval een schriftelijke bevestiging) aan de verzekerde over:

 • manier van aanvragen en/of wijzigen van ritten inclusief contactgegevens en bereikbaarheid vervoerder
 • aanvragen/wijzigen machtiging
 • omrijtijden (niet langer dan anderhalf keer de reistijd zonder omweg, met een maximum van 30 minuten) en wachttijden
 • gecombineerde ritten

Komt de verzekerde niet voor vergoeding in aanmerking? Dan bevestigen we dit ook schriftelijk.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam