Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen zetten we ons in voor het klimaat en proberen we onze impact op het milieu te verlagen. Dit doen we onder andere door onze bedrijfsvoering aan te passen en een duurzaam beleggingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland.

 Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. Om deze negatieve impact van de zorg te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te maken, is een transitie nodig naar zorg met minimale impact op klimaat en milieu.

We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Daarom hebben we in 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ3.0) ondertekend.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Om de verduurzaming van de zorg te versnellen, hebben we samen met alle zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland, ZN) op basis van de Green Deal Duurzame zorg het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg opgesteld.

Met dit beleid sturen we gezamenlijk en gelijktijdig op gemeenschappelijke doelen en tijdslijnen. Zo vragen we zorgaanbieders actief aan de slag gaan met de doelen die staan vermeld in de GDDZ3.0. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om duurzaamheid op te nemen in hun strategie, een mobiliteitsplan op te stellen en over duurzaamheid te rapporteren in jaarverslagen.

Wat doet VGZ?

Wij willen zorgaanbieders die diagnostiek en trombosezorg leveren, stimuleren om actief met duurzaamheid aan de slag te gaan. Er zijn veel mogelijkheden voor de diagnostiek om te verduurzamen. We verwachten daarom van zorgaanbieders inzet op:

 • Het verminderen van het energiegebruik
 • Minder gebruik van materialen en chemicaliën en het terugdringen van verspilling binnen laboratoria
 • Gezamenlijk gebruik van apparatuur
 • Minder vervoersbewegingen, bijvoorbeeld door optimaliseren van priknetwerken
 • Het afbouwen van overcapaciteit van gebouwen en apparatuur
We gaan met zorgaanbieders die integrale digitale diagnostiek (IDD) leveren in gesprek over bovenstaande onderwerpen en nemen duurzaamheid mee in het offertetraject.

We ondersteunen zorgaanbieders door het ophalen en verspreiden van bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzame initiatieven die kostenbesparend of kostenneutraal zijn (groene FIT-initiatieven).

 Groen FIT-initiatief: Efficiënter gebruik van bloedbuizen bij klinische glucosebepaling

FIT-Initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van een FIT-initiatief is 'Efficiënter gebruik van bloedbuizen bij klinische glucosebepaling' door Noordwest Ziekenhuisgroep.

Bij een snelle doorlooptijd is bepaling van glucose uit lithiumheparineplasma net zo betrouwbaar als natriumfluoride. Daarom gebruikt Noordwest Ziekenhuisgroep de groene buis ook voor chemie bepalingen zoals elektrolyten, nierfunctie etc.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam