Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgaanbieder zijn?

15-04-2020
Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Deze zorgaanbieders kunnen de volgende stappen volgen.

Stap 1: Dien in mei een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars

Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt per sector bepaald en bestaat uit een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet.

Wie?
Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Opticiens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere financiële afspraken gemaakt.

Wanneer?
Mei 2020 (exacte datum volgt nog). Zorgaanbieders in bepaalde sectoren die écht niet kunnen wachten tot mei, omdat de financiële nood hoog is, kunnen in april een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. Deze vooruitbetalingsregeling is van toepassing op:

Gecontracteerde zorgaanbieders
 • Fysiotherapeuten: vanaf 14 april
 • Mondzorg: vanaf 16 april
 • Eerstelijnslaboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zbc's: vanaf 20 april

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Voor niet-gecontracteerde aanbieders uit bovenstaande branches is de aanvraagprocedure nog in ontwikkeling. Informatie volgt zo spoedig mogelijk via Zorgverzekeraars Nederland.

Komt u niet in aanmerking voor de vooruitbetalingsregeling, maar komt u wel in acute financiële problemen? Neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa (info@nza.nl).

Stap 2: Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden te bespreken

Bespreek de mogelijkheid tot opschorten van de aflossing van financiering voor zes maanden. Bespreek, met zicht op de continuïteitsbijdrage, de mogelijkheid tot tijdelijke kredietuitbreiding. De bank zal deze mogelijkheid beoordelen in samenhang met het gebruik van andere regelingen.

Stap 3: Kijk op Rijksoverheid.nl of u in aanmerking komt voor één van de financiële noodregelingen

Heeft u aanvullende financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat een deel van uw inkomsten niet uit verzekerde zorg komt? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid, zoals:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle coronavirus financiële regelingen en hoe u deze kunt aanvragen.

Let op!
Steun die u ontvangt van uw verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die u kunt maken op enkele financiële regelingen van de Rijksoverheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam