Werkwijze

Om voor projectondersteuning in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen. Op deze pagina leest u wat de werkwijze is en hoe u ondersteuning bij het indienen van een aanvraag kunt krijgen. 

Projectaanvragen

Wilt u een projectaanvraag indienen? Dat kan als:

 • u dit doet namens de juiste doelgroep, minimaal één van de onder de beleidsregel vallende eerstelijns disciplines dient betrokken te zijn
 • het project plaatsvindt in de juiste regio
 • er aansluiting is gevonden met een regionale zorginkoper van Coöperatie VGZ. De projectaanvrager dient voorafgaand aan het indienen van een aanvraag contact te leggen met deze zorginkoper. Op deze manier wordt de aansluiting met de Zinnige zorg strategie vooraf getoetst en geborgd.

De beoordeling van een projectaanvraag vindt plaats op basis van diverse criteria. Op deze pagina bekijkt u alle projectcriteria en voorwaarden.

Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. Heeft u moeite met het schrijven een projectaanvraag? Voor ondersteuning kunt u één van de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) benaderen.

Veelgestelde vragen & antwoorden

 • Projectaanvragen kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden. Na eventuele goedkeuring van een projectaanvraag kan het project van start gaan.
 • Voor de inhoudelijke beoordeling van de projectaanvragen maakt Versterking Eerstelijn gebruik van de kennis en expertise van de afdelingen Zorginkoop, Medisch Advies, Beleid en/of Innovatie), zodat aansluiting en afstemming met lopende initiatieven en beleidslijnen kan worden gezocht. Bovendien wordt beoordeeld of de projectaanvraag past binnen de kaders van de beleidsregel en de gestelde projectcriteria. Na goedkeuring van een projectaanvraag worden de afspraken vastgelegd in een projectovereenkomst. Wanneer de projectovereenkomst is getekend kan het project van start gaan.
 • Vanuit de ondersteuningsgelden kan de inzet van projectbegeleiding gefinancierd worden. Projectbegeleiding kan door verschillende partijen geboden worden, eventueel ook door de aanvragende partij zelf. Deze keuze is aan de aanvrager.
 • Op deze pagina bekijkt u alle projectcriteria en voorwaarden.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam