Algemeen

Zorgverzekeraars zijn in de gebieden waarin zij preferent zijn, verantwoordelijk voor de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden. Uitgangspunt daarbij is de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Op deze pagina vindt u:

  • Algemeen
  • Inkoopbeleid Eerstelijns ondersteuningsgelden
  • Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en)

Algemeen

De beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling vindt u op de website van de NZa. Coöperatie VGZ draagt de verantwoordelijkheid voor de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland en in delen van Zuid-Nederland. De ondersteuningsgelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet; de gelden komen dus niet alleen ten goede aan eigen verzekerden, maar aan alle inwoners van de betreffende regio's.

In onze jaarverslagen vindt u meer informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden in de regio's:

Regio Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland werkt VGZ ten aanzien van de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden samen met CZ. Meer informatie specifiek over de inzet van de ondersteuningsgelden in Zuid-Nederland vindt u hier.

Beleid Eerstelijns ondersteuningsgelden
Lees meer over de inzet van de eerstelijns ondersteuningsgelden

Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en)

Op basis van afspraken financieren wij Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) voor de ondersteuning die zij leveren aan de eerstelijnszorg. VGZ werkt samen met de volgende 5 ROS’en:

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord