Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland

Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) is onderdeel van CZ en Coöperatie VGZ en zet zich in voor de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in regio Zuid-Nederland. Met VEZN stimuleren we regionaal relevante ontwikkelingen in de zorg.

 • Betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten
 • Digitale zorg of digitalisering van de organisatie 
 • Samenwerking in de keten van zorg en welzijn
 • Shift naar Zorg én gezondheid

Werkwijze & werkgebieden

CZ en Coöperatie VGZ hebben de ambitie om de ondersteuningsgelden zo optimaal mogelijk in te zetten. Meer over de werkwijze en werkgebieden leest u hier.

Procedure aanvraag

CZ en Coöperatie VGZ hanteren een vaste aanvraagprocedure. Hoe beoordelen wij projectaanvragen? Wat zijn de criteria en voorwaarden?

Projectaanvraag indienen

Wij zetten de ondersteuningsgelden zo optimaal mogelijk in. Om voor projectondersteuning in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen.

Een toekomstbestendige (eerstelijns)zorg

In Zuid-Nederland werken CZ en Coöperatie VGZ samen ten aanzien van de inzet van de ondersteuningsgelden. Deze gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet. De gelden komen dus niet alleen ten goede aan eigen verzekerden, maar aan alle inwoners van de betreffende regio's.

Met ‘eerstelijns ondersteuningsgelden’ worden de gelden bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de NZa beleidsregel “Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling”.  De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, zijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, Zorgaanbieders die basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. Met de inzet van de ondersteuningsgelden wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de gehele eerstelijnszorg te stimuleren.

Doelstelling

Om de (eerstelijns)zorg toekomstbestendig te organiseren is het belangrijk dat de zorg innovaties en nieuwe ontwikkelingen omarmt en implementeert in de dagelijkse praktijk. Door het financieren van innovatieve projecten gericht op het versterken van de (kwaliteit van) eerstelijnszorg proberen wij goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij zien daarbij graag dat er maximaal wordt ingezet op innovaties en ontwikkelingen gericht op (Zinnige) Zorg op de juiste plek. Wij financieren daarom projecten die gericht zijn op:

 • Betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief), het verlagen van het zorggebruik om daarmee ook de druk op personeel en budget te verlagen.
 • Digitalisering: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan digitale zorg of digitalisering van de organisatie zodat zorg meer plaats onafhankelijk aangeboden wordt.
 • Netwerksamenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, met de patiënt als uitgangspunt, aansluitend bij regionale knelpunten.
 • Shift naar Zorg én gezondheid: waarmee we de toegang tot zorg kunnen behouden.

In onze jaarverslagen vindt u meer informatie over de inzet van de ondersteuningsgelden.

Contact met ons?

Heeft u vragen over de eerstelijns ondersteuningsgelden of het indienen van een projectaanvraag? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op via e-mail.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam