RvA en programmacommissie

Voor de beoordeling van projectaanvragen vraagt VEZN advies aan de Raad van Advies Zuid-Nederland en de Programmacommissie. Op deze webpagina leest u meer over beide partijen.

Raad van Advies

Om de verschillende beroepsgroepen direct te betrekken, is een Raad van Advies (RvA) voor regio Zuid-Nederland ingesteld. De RvA bestaat uit vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen die onder de ondersteuningsgelden vallen. Van iedere beroepsgroep neemt één afgevaardigde plaats in de regionale adviesraad. Dit betekent dat een adviesraad bestaat uit 8 leden: een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, diëtist, eerstelijns psycholoog en een verloskundige.

De rol van de RvA is essentieel om de doelgroep een stem te geven in de besteding van de ondersteuningsgelden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze stem vanuit het veld zeer waardevol is. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening. Bovendien zijn de leden van de RvA de verbindende factor naar de zorgverleners in de regio.

Alle leden van de RvA zijn werkzaam als professional in de eerste lijn en zijn actief in een regionale of landelijke beroepsvereniging. De leden van de adviesraad informeren hun achterban actief over relevante ontwikkelingen en projecten. De RvA voor regio Zuid-Nederland komt drie keer per jaar fysiek bijeen.

De volgende leden nemen deel aan de Raad van Advies:

Eric Cremers Huisarts 
Mevrouw J.E.C.M. Simons Fysiotherapeut 
Mevrouw R. van Kollenburg 
Oefentherapeut 
Vacant 
Verloskundige 
Mevrouw M. van Groningen 
Logopedist 
Vacant Eerstelijns psycholoog  
Mevrouw Y. Turksema  Diëtist
Mevrouw H. Gerretsen
Apotheker
Vacant  Ergotherapeut

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • het NIVEL: deze publieke kennisorganisatie doet onderzoek en verbindt diverse partijen. Namelijk (1) patiënten en cliënten, (2) zorgaanbieders uit de eerste- en tweedelijn en (3) organisaties in de zorg, zoals zorgverzekeraars, overheden en toezichthouders.
 • Zorgbelang: deze instelling zet het patïentenperspectief, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal.
 • CZ en VGZ: van beide zorgverzekeraars neemt één afgevaardigde plaats in de programmacommissie.

De rol van de programmacommissie is essentieel. De afgelopen jaren is gebleken dat deze inbreng van expertise zeer waardevol is. De Programmacommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over aspecten van de dienstverlening, beoordeelt en monitort de projecten en brengt prioritering aan in de dienstverlening. De programmacommissie voor de regio Zuid-Nederland komt 3 keer per jaar bijeen.

De volgende leden nemen deel aan de Programmacommissie:

Dhr. P van der Loo
Zorgbelang 
Prof. dr. P. Groenewegen 
Nivel 
Dhr. R. Bekhuis
CZ 
Dhr. G. Prins VGZ 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam