Hoofdpunten IDD

Om de diagnostische zorgketen toekomstbestendig te houden, richten we ons op 3 hoofdpunten:

 Om- en afbouw infrastructuur

We focussen op een aantal grotere centrale aanbieders, in plaats van op veel kleine aanbieders. Daarom streven we naar een centrale diagnostiek hub (frontoffice) per regio.

Regionale diagnostiek hubs en een dekkend netwerk van prikposten

Voor laboratorium diagnostiek (Klinische chemie (KC), Medische microbiologie (MMB) en Pathologie (PA)) streven we naar een regionale transitie, waarbij de lokale diagnostiek (nulde- tot en met derde lijn) georganiseerd wordt in 1 IDD-organisatie of samenwerkingsverband.

Het diagnostieklandschap

Voor Nederland zien wij een landschap ontstaan met ongeveer 15 zogenaamde regionale diagnostiek hubs. Hierin zullen specialisten werken in regionale vakgroepen met een actieve rol binnen zowel nulde en eerste lijn, als binnen de tweede en derde lijn. Met een 24/7 bereikbaarheid. Dit kan in de vorm van een centraal model (regionale hub), maar het is ook mogelijk om deze regionale transitie te maken door specialisatie op onderdelen. Elke aanbieder doet dan waar hij goed in is, en laat wat een ander beter kan.

Daarnaast kent de regio 1 dekkend netwerk van prikposten, waarbij er altijd een afname- en inleverlocatie dichtbij de patiënt is. Daarnaast is er ook aandacht voor een efficiënte regionale logistieke infrastructuur rondom de hub.

 Passende zorg

Naast passende diagnostiek, bepaalt diagnostiek ook welke passende zorg er in het vervolgtraject nodig is. De kwaliteit van de dienstverlenging wordt gefaciliteerd door een optimale regionale samenwerking van de diagnostiekaanbieders (nulde tot en met derde lijn).

We stimuleren passende zorg door in te zetten op:

 • Zinnige Diagnostiek

  Samen met zorgaanbieders te werken aan vernieuwende initiatieven op het gebied van zinnige passende zorg. Op Onze zinnige zorg initiatieven vindt u inspirerende voorbeelden binnen de diagnostiek.
 • Te streven naar kwaliteit

  De regionale samenwerking van de diagnostiekaanbieders organiseert de terugkoppeling op de aangevraagde diagnostiek aan de hand van spiegelinformatie (de Diagnostische Toets Overleggen).
 • Efficiënte inzet van zorgpersoneel en middelen

  Samen met zorgaanbieders werken we aan FIT-initiatieven. Op Onze zinnige zorg initiatieven vindt u inspirerende voorbeelden binnen de diagnostiek.

Daarnaast zetten we in op duurzaamheid en nemen we deel aan de Green Deal duurzame zorg. En stimuleren we zorgaanbieders om aan te sluiten bij interventies van het programma ‘Passende Zorgpraktijken’ van Zorginstituut Nederland.

 Digitalisering

Digitale integratie vergemakkelijkt de zorgverlening, voorkomt onnodige (dubbele) diagnostiek en ondersteunt innovatie. Daarom is digitalisering en automatisering in de keten onmisbaar. Hierbij streven we naar een volledig digitaal proces voor de aanvragers van diagnostiek (eerste- en tweedelijns). Met expliciet aandacht voor gegevensuitwisseling tussen de betrokken zorgverleners.

Voor de aanvragers van diagnostiek (eerste- en tweedelijns) streven wij naar een volledig digitaal proces van aanvraag tot en met uitslag. Dit betekent dat:

 • Alle relevante patiëntdata digitaal beschikbaar is voor de aanvrager en aanbieder van diagnostiek. En voorzien is van een begrijpelijke toelichting voor alle betrokken zorgprofessionals in de regio.
 • Alle relevante patiëntdata - inclusief diagnostiek uitslagen - digitaal beschikbaar zijn voor alle patiënten.
 • De data voor secundair gebruik (zoals bijv. onderzoek, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning) digitaal beschikbaar is.

Gezamenlijke ambities van alle zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars hebben we voor het digitaliseren van de zorg gezamenlijke ambities opgesteld. Deze ambities staan opgenomen op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De zorgaanbieder draagt zorg voor gestructureerde en goede verslaglegging van de geleverde pathologische zorg conform de (door Palga) vastgestelde protocollen, met volledigheid en juistheid van de registratie door de zorgprofessional.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam