Uw gekozen zorgsoort:

Offertetraject VGZ 2020: Diagnostiek

Wij streven naar zinnige zorg in het diagnostiek landschap in Nederland, met als doel Integrale Digitale Diagnostiek. Het integraal organiseren van alle diagnostieksoorten biedt voordelen voor de zorg, mogelijkheden voor investeringen op de lange termijn én meer marge voor de gecontracteerde aanbieders.

Een toekomstbestendig diagnostiek landschap

Anno 2019 zijn er veel aanbieders van diagnostiek. Het aanbod is veel groter dan de vraag. Daardoor is een race to the bottom ontstaan met sterke druk op de tarieven. Er is (te) weinig ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken. Samen met zorgaanbieders en verwijzers willen we daarom samen werken aan een toekomstbestendig diagnostiek landschap op basis van meerjarige afspraken. Ons einddoel is: voldoende onderlinge competitie tussen zorgaanbieders, zonder onnodige versnippering. Dat biedt ondernemers houvast en leidt tot een goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid. 

Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd: diagnostiek op regionaal niveau organiseren, stimuleren van samenwerking over de disciplines en lijnen heen en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek.

Selectief inkooptraject 2020 (offertetraject)

De eerste stap naar dit einddoel is gezet. Voor 2020 hebben we een selectief inkooptraject uitgezet. Zorgaanbieders zijn uitgenodigd een offerte in te dienen voor één of meerdere diagnostiek soorten en één of meer regio's. De offertes hebben vervolgens een verificatie- en beoordelingstraject ondergaan.

Inmiddels zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd over het resultaat van het offertetraject. Naar aanleiding van dit offertetraject is er per regio één regie voerende diagnostiek aanbieder aangewezen. Deze zorgaanbieders dienen contact op te nemen met alle relevante partijen in de regio, waaronder aanvragers/ huisartsen, om in gezamenlijk overleg een SLA overeenkomst op te stellen.

Uitkomst offertetraject

Hieronder vindt u de namen van de regio voerende diagnostiekaanbieders per GHOR-regio.

GHOR-regio Naam GHOR-regio  Geselecteerde aanbieder  Betrokken partijen 
1  Groningen  Saxenburgh Groep  SHO, LabPON
 Friesland& -  
 Drenthe  Saxenburgh Groep  SHO, LabPON
4  IJsselland SHO  
5 Twente SHO  
6 Noord en Oost Gelderland SHO  
7 Gelderland midden* Stichting Rijnstate Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, INR Trombosedienst 
8 Gelderland zuid* Canisius Wilhelmina Ziekenhuis  Ziekenhuis Rivierenland, INR Trombosedienst en Jeroen Bosch ziekenhuis
9 Utrecht* Saltro Stichting Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis 
10 Noord-Holland-Noord Starlet BV  Noordwest Ziekenhuisgroep en Rode Kruis Ziekenhuis 
11 Zaanstreek-Waterland   SHO  
12  Kennemerland SHO
13 Amsterdam-Amstelland  SHO  
14 Gooi- en Vechtstreek SHO  
15 Haaglanden Stichting Star-SHL   
16 Hollands Midden Stichting Star-SHL  
17 Rotterdam Rijnmond  Stichting Star-SHL  
18 Zuid-Holland-Zuid*  Result Laboratorium  Stichting Laboratorium voor Pathologie, Stichting Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie, Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas 
19 Zeeland*  Stichting Diagnostiek Brabant  Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis , Bravis Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis , ZorgSaam Zorggroep, Microvida, Pathan en Pathos 
20 Midden en West Brabant* Stichting Diagnostiek Brabant Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis , Bravis Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis , ZorgSaam Zorggroep, Microvida, Pathan en Pathos
21  Brabant Noord*  Jeroen Bosch Ziekenhuis  Stichting diagnostisch centrum & trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven, Stichting trombosedienst 'S-Hertogenbosch en omstreken en Canisius-Wilhelmina ziekenhuis 
22  Brabant Zuidoost#  Stichting Star-SHL  
23  Noord-Limburg*  VieCuri Coöperatie Cohesie U.A. , Meditta Diagnostiek BV en Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond
24  Zuid-Limburg& -    
25  Flevoland  Stichting Atalmedial (KC+MMB+TD) en Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V. (PAT)   

* = regio's waar integrale digitale diagnostiek is bereikt. 
# = in deze regio zal mogelijk aanvullend worden gecontracteerd om aan de zorgplicht te voldoen.
& = de offertes ten behoeve van deze GHOR-regio's voldoen niet aan de voorwaarden uit het offertetraject. VGZ trekt de inkoopprocedure ten aanzien van deze GHOR-regio's in (conform hoofdstuk 1.1.6 van het offertetraject). VGZ zal zich beraden over alternatieve wijzen van inkoop van diagnostiek in deze GHOR-regio's.

Meerjarige contractpartners eerstelijns diagnostiek

Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak.

 • SCAL MEDISCHE DIAGNOSTIEK
 • Stichting Atalmedial
 • Stichting Star-SHL
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
 • Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg
 • PATHAN BV
 • ISALAKLINIEKEN
 • CATHARINA-ZIEKENHUIS
 • MAXIMA MEDISCH CENTRUM
 • GROENE HART ZIEKENHUIS
 • Maasziekenhuis Pantein B.V.

Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek

Beeld- en functiediagnostiek voor de eerste lijn maakt in principe wel deel uit van integrale digitale diagnostiek, maar wordt in 2020 niet selectief ingekocht. VGZ koopt deze diagnostieksoorten nog niet selectief per GHOR-regio in vanwege de infrastructurele verschillen met de overige diagnostieksoorten. Aanbieders die hierop hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden zullen medio november kenbaar worden gemaakt.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord