Uw gekozen zorgsoort:

Offertetraject VGZ 2020: Diagnostiek

Wij streven naar zinnige zorg in het diagnostiek landschap in Nederland, met als doel Integrale Digitale Diagnostiek. Het integraal organiseren van alle diagnostieksoorten biedt voordelen voor de zorg, mogelijkheden voor investeringen op de lange termijn én meer marge voor de gecontracteerde aanbieders.

Een toekomstbestendig diagnostiek landschap

Anno 2019 zijn er veel aanbieders van diagnostiek. Het aanbod is veel groter dan de vraag. Daardoor is een race to the bottom ontstaan met sterke druk op de tarieven. Er is (te) weinig ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Die vicieuze cirkel willen we doorbreken. Samen met zorgaanbieders en verwijzers willen we daarom samen werken aan een toekomstbestendig diagnostiek landschap op basis van meerjarige afspraken. Ons einddoel is: voldoende onderlinge competitie tussen zorgaanbieders, zonder onnodige versnippering. Dat biedt ondernemers houvast en leidt tot een goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid. 

Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd: diagnostiek op regionaal niveau organiseren, stimuleren van samenwerking over de disciplines en lijnen heen en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek.

Selectief inkooptraject 2020 (offertetraject)

De eerste stap naar dit einddoel is gezet. Voor 2020 hebben we een selectief inkooptraject uitgezet. Zorgaanbieders zijn uitgenodigd een offerte in te dienen voor één of meerdere diagnostiek soorten en één of meer regio's. De offertes hebben vervolgens een verificatie- en beoordelingstraject ondergaan.

Inmiddels zijn alle zorgaanbieders geïnformeerd over het resultaat van het offertetraject. Naar aanleiding van dit offertetraject is er per regio één regie voerende diagnostiek aanbieder aangewezen. Deze zorgaanbieders dienen contact op te nemen met alle relevante partijen in de regio, waaronder aanvragers/ huisartsen, om in gezamenlijk overleg een SLA overeenkomst op te stellen.

Voorlopige uitkomst offertetraject

Hieronder vindt u de namen van de voorlopige (1) regio voerende diagnostiekaanbieders per GHOR-regio.

GHOR regio GHOR regio Geselecteerde aanbieder(s) Betrokken partijen Status: definitief of voorlopig
1 Groningen1 Definitief
2 Friesland1 Definitief
3 Drenthe1 Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V. (PAT) Definitief
4 IJsselland1 LabPon (PAT) Definitief
5 Twente1 LabPon (PAT) Voorlopig*
6 Noord- en Oost Gelderland1 LabPon (PAT) Definitief
7 Gelderland Midden2 Stichting Rijnstate Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, INR Trombosedienst Definitief
8 Gelderland-Zuid2 Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Ziekenhuis Rivierenland, INR Trombosedienst en Jeroen Bosch ziekenhuis Definitief
9 Utrecht2 Saltro Stichting Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis Definitief
10 Noord-Holland-Noord2 Starlet BV Noordwest Ziekenhuisgroep en Rode Kruis Ziekenhuis Definitief
11 Zaanstreek-Waterland1 Definitief
12 Kennemerland1 Definitief
13 Amsterdam-Amstelland1 Stichting Atalmedial (KC+MMB+TD) Definitief
14 Gooi- en Vechtstreek1 Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V. (PAT) Definitief
15 Haaglanden Stichting Star-SHL Definitief
16 Hollands Midden Stichting Star-SHL Definitief
17 Rotterdam Rijnmond Stichting Star-SHL Definitief
18 Zuid-Holland-Zuid2 Result Laboratorium Stichting Laboratorium voor Pathologie, Stichting Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie, Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Definitief
19 Zeeland2 Stichting Diagnostiek Brabant Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis , Bravis Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis , ZorgSaam Zorggroep, Microvida, Pathan en Pathos Definitief
20 Midden en West Brabant2 Stichting Diagnostiek Brabant Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis , Bravis Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis , ZorgSaam Zorggroep, Microvida, Pathan en Pathos Definitief
21 Brabant Noord2 Jeroen Bosch Ziekenhuis Stichting diagnostisch centrum & trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven, Stichting trombosedienst 's-Hertogenbosch en omstreken en Canisius-Wilhelmina ziekenhuis Definitief
22 Brabant Zuidoost2 Diagnostiek voor U, St. Anna Zorggroep, Elkerliek Definitief
Stichting Star-SHL Definitief
23 Noord-Limburg2 VieCuri Coöperatie Cohesie U.A. , Meditta Diagnostiek BV en Stichting Laurentius Ziekenhuis Roermond Definitief
24 Zuid-Limburg1 Definitief
25 Flevoland Stichting Atalmedial (KC+MMB+TD) en Eurofins Leids Pathalogisch Cytologisch laboratorium B.V. (PAT) Definitief


* Dit is de voorlopige situatie op basis van het offertetraject. In deze regio is een kortgeding aanhangig gemaakt. Naar aanleiding daarvan kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
1 = regio's waar wordt overgegaan op een alternatieve wijze van inkoop voor vrijgevallen kavels
2 = regio's waar integrale digitale diagnostiek is bereikt 

Meerjarige contractpartners eerstelijns diagnostiek

Er is een aantal bestaande aanbieders wiens contract nog doorloopt in 2020 (en verder). Deze contracten worden gerespecteerd. Hieronder vindt u de namen van de meerjarige contractanten bij wie eerstelijns diagnostiek onderdeel uitmaakt van de afspraak.

 • SCAL MEDISCHE DIAGNOSTIEK
 • Stichting Atalmedial
 • Stichting Star-SHL
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
 • Stichting Diagnostisch Centrum Tilburg
 • PATHAN BV
 • ISALAKLINIEKEN
 • CATHARINA-ZIEKENHUIS
 • MAXIMA MEDISCH CENTRUM
 • GROENE HART ZIEKENHUIS
 • Maasziekenhuis Pantein B.V.

Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek

Beeld- en functiediagnostiek voor de eerste lijn maakt in principe wel deel uit van integrale digitale diagnostiek, maar wordt in 2020 niet selectief ingekocht. VGZ koopt deze diagnostieksoorten nog niet selectief per GHOR-regio in vanwege de infrastructurele verschillen met de overige diagnostieksoorten. Aanbieders die hierop hebben ingeschreven en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en prijsvoorwaarden zullen medio november kenbaar worden gemaakt.

Berichtgeving aanvragers van eerstelijns diagnostiek

Vanaf 2020 zal VGZ aanvragers van eerstelijns diagnostiek (inclusief trombosezorg) vragen om voor verzekerden van VGZ en de bij Coöperatie VGZ behorende merken, hun eerstelijns diagnostiek en trombosezorg aan te vragen bij door ons gecontracteerde aanbieders. Huisartsen hebben hierover bericht ontvangen.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord