Overeenkomsten

Coöperatie VGZ sluit geen overeenkomsten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel geldt vanuit onze aanvullende verzekeringen een vergoeding voor bepaalde alternatieve (beweeg)zorg. Kijk voor onze voorwaarden in ons beleidsdocument Alternatieve Zorg.

Op deze pagina vindt u:

Basiseisen

Als alternatieve (beweeg)zorgaanbieders kunt u geen overeenkomst met ons afsluiten. Er zijn wel een aantal basiseisen waaraan een zorgverlener in de alternatieve (beweeg)zorg moet voldoen:

 • Voldoende medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis
 • Kennis van specifieke handelingen door middel van een afgeronde opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar
 • Voldoen aan de (wettelijke) vereisten voor deugdelijke en zelfstandige praktijkvoering
 • Bewustzijn van de grenzen aan de eigen deskundigheid (is het “pluis” of “niet pluis”)

Borging veiligheid alternatieve zorg

Medische basiskennis (hierna: MBK) of psychosociale basiskennis (hierna: PsBK) dient voldoende aanwezig te zijn om zo de veiligheid van de zorg zoveel als mogelijk te borgen. In principe is PsBK van toepassing voor zorgverleners die specifiek psychosociale zorg aanbieden en MBK voor alle overige vormen van alternatieve (beweeg)zorg. De beroepsvereniging of de koepelorganisatie beslist aan welke van deze twee of wellicht beide eisen (MBK óf PsBK) hun leden moeten voldoen. 

Voldoende MBK of PsBK kan worden aangetoond op verschillende manieren.

 • U heeft een diploma van een door de NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding met MBK of PsBK (in de (para)medische of psychosociale zorg).
 • U heeft een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op HBO-niveau die als zodanig is geaccrediteerd door CPION of SNRO.
 • U heeft een diploma van het centraal examen PLATO-eindermen– afgenomen door het CECZ.
 • U heeft een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma van vóór 1989, zoals genoemd op pagina 11 van het beleidsdocument.

In ons beleidsdocument vindt u een volledig overzicht van zaken waaraan u moet voldoen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam