Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Overeenkomsten

Coöperatie VGZ sluit geen contracten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met een aantal koepelorganisaties. Kijk voor onze voorwaarden in ons beleidsdocument Alternatieve Zorg.

Op deze pagina vindt u:

Basiseisen

Alternatieve zorgaanbieders kunnen weliswaar geen contract met ons afsluiten, toch hebben we een aantal basiseisen waaraan een zorgaanbieder in de alternatieve zorg moet voldoen:

 • voldoende medische basiskennis en/of psychosociale basiskennis
 • kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar
 • voldoen aan de vereisten voor deugdelijke en zelfstandige praktijkvoering
 • bewustzijn van de grenzen aan de eigen deskundigheid (is het “pluis” of “niet pluis”).

Borging veiligheid alternatieve zorg

Medische of psychosociale basiskennis Medische basiskennis (hierna: MBK) of psychosociale basiskennis (hierna: PsBK) dient voldoende aanwezig te zijn om zo de veiligheid van de zorg zoveel als mogelijk te borgen. In principe is PsBK van toepassing voor zorgverleners die specifiek psychosociale zorg aanbieden en MBK voor alle overige vormen van alternatieve zorg. De beroeps- of de koepelorganisatie beslist echter aan welke van deze twee eisen (MBK óf PsBK) hun leden moeten voldoen of wellicht aan beide eisen. De beroepsrichting/stroming is hiervoor bepalend alsook of het zwaartepunt van de aangeboden behandeling in de medische (somatische) of in de psychosociale sfeer ligt.

Voldoende MBK of PsBK kan worden aangetoond op verschillende manieren.

 • U hebt een diploma van een door de NVAO erkende HBO-Bachelor opleiding met MBK of PsBK (in de (para)medische of psychosociale zorg).
 • U hebt een diploma van een opleiding medische en/of psychosociale basiskennis op HBO-niveau die als zodanig is geaccrediteerd door CPION of SNRO.
 • U hebt een diploma van het centraal examen PLATO-eindermen– afgenomen door het CECZ.
 • U hebt een BIG-registratie in combinatie met een HBO-diploma zoals genoemd op de volgende pagina van vóór 1989.

Volledig overzicht van vereisten

Een volledig overzicht van zaken waaraan u moet voldoen staat ook in ons Beleid alternatieve zorg.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam