Vergoedingen

Zittend ziekenvervoer met taxi- of rolstoelvervoerders wordt vergoed als de benodigde zorg vanuit de basisverzekering ook vergoed wordt. Onze verzekerden kunnen eigen of openbaar vervoer direct vergoed krijgen. Meer hierover leest u op deze webpagina.

Op deze pagina vindt u:

Voorwaarden voor vergoeding

Verzekerden krijgen zittend ziekenvervoer vergoed wanneer zij:

  • nierdialyse ondergaan
  • frequent chemo- en /of radiotherapie ondergaan
  • rolstoelafhankelijk zijn
  • visueel gehandicapt zijn en niet zonder begeleiding kunnen reizen
  • aan de hardheidsclausule voldoen
  • geriatrische revalidatiezorg krijgen
  • dagbehandeling voor kwetsbare patiënten ontvangen (GZSP)
  • intensieve kindzorg krijgen
     

Hardheidsclausule

Verzekerden die lang en vaak moeten reizen krijgen in sommige gevallen ook een vergoeding. Dit bepalen we volgens een vaste formule die we de hardheidsclausule noemen. De formule is het aantal aaneengesloten maanden (maximaal twaalf) dat vervoer noodzakelijk is, maal het aantal keren per week, maal het aantal kilometers van een enkele reis. Verzekerden maken aanspraak op taxivervoer als de uitkomst groter of gelijk is aan 250.

Bijvoorbeeld: een verzekerde moet 5 maanden lang 2 keer per week naar het ziekenhuis. De reisafstand enkele reis is 25 kilometer. Dan kan hij of zij een beroep doen op de hardheidsclausule, want 5 maanden x 2 keer per week x 25 km enkele reis is 250.

De kosten van zittend ziekenvervoer vergoeden wij alleen als er vooraf toestemming is verleend. De verzekerde (of de zorgaanbieder in het geval van GZSP) moet toestemming aanvragen. Meer informatie hierover staat op de pagina over machtigingen.

In principe vergoeden we maximaal 200 kilometer per enkele reis, tenzij de verzekerde schriftelijk toestemming heeft om een zorgaanbieder te bezoeken die verder weg ligt.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam