Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Op deze pagina vindt u:

Informatie voor zorgaanbieders

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Regionale coördinatie via ROAZ

We zijn dagelijks betrokken bij overleggen en afstemmingsmomenten in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). In deze overleggen focussen we ons met elkaar op alle vragen en knelpunten in de acute zorgketen. Denk hierbij aan vraagstukken die betrekking hebben op de capaciteit van de beschikbare zorg, maar ook de beschikbaarheid van de noodzakelijke hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Voor meer informatie over de ondersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren verwijzen wij u vooralsnog graag door naar de berichtgevingen van ZN. U vindt hier ook een brief waarin op hoofdlijnen wordt omschreven wat wij als zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan doen om zorgaanbieders te ondersteunen. 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Op de website van van ZN wordt er antwoord gegeven op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u meer informatie over het coronavirus (COVID-19) voor zorgprofessionals.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Ik ben een gecontracteerde zorgaanbieder. Wat is er al bekend over de financiële ondersteuning die ik kan verwachten wanneer ik in de financiële problemen (dreig te) kom(en)?

  "We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. ZN heeft daartoe in een speciale brief aangekondigd hoe gecontracteerde zorgaanbieders kunnen rekenen op ondersteuning (zie ook nieuwsbericht ‘Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis’). In deze brief staat dat alle zorgverzekeraars voor de periode 1 maart tot 1 juni ondersteuning zullen bieden aan gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen. 

  Voor de hoofdlijnen en concrete randvoorwaarden voor deze financiële ondersteuning verwijzen wij u graag door naar de brief van ZN

  Geen contract?

   Wij realiseren ons dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten soortgelijke problemen kunnen ondervinden. Omdat het voor ons nu niet goed mogelijk is om ook voor hen een centrale regeling te maken, adviseren wij u een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen, zoals benoemd in de brief van ZN. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. De komende periode wordt er op landelijk niveau onderzocht hoe de ondersteuning voor ongecontracteerde zorgaanbieders geregeld kan worden. 

  Voor de meest actuele informatie adviseren wij u de website van ZN in de gaten te houden.

 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?
  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.
 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?

  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar vgz.nl/zorg-regelen/corona-virus. Daar staan antwoorden op vragen als 'Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?' en 'Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?'.

 • Wat is het RIVM-advies voor noodzakelijk vervoer van personen (mogelijk) besmet met COVID-19?
  Het RIVM heeft voor zittend ziekenvervoer een speciaal document opgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe om te gaan met het noodzakelijk vervoer van personen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus COVID-19. 

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord