Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante en actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Financiële ondersteuning
Op deze webpagina vindt u meer informatie over de continuïteitsbijdrage en vindt u veelgestelde vragen en antwoorden.
Samenwerkingen

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Kan ik digitale consulten of zorg op afstand declareren bij Coöperatie VGZ?

  Ja, dit kan. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het zorg op afstand is die onderdeel uitmaakt van het zorgplan. Wij volgen hierin de richtlijnen van de NZa waarin het volgende wordt vermeld: “Telefonisch of digitaal contact mag je ook als direct contact declareren, hierbij geldt dus hetzelfde uurtarief… Begeleiding van en toezicht op cliënten zijn niet van toepassing in de Zorgverzekeringswet.” 

  Voor zorg op afstand mag dus directe tijd worden gedeclareerd onder het integrale tarief. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de NZa en het nieuwsbericht 'NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand'.
 • Verschillende teams zijn gestart met een noodplan waarbij alleen de noodzakelijke zorg nog geleverd wordt aan cliënten. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk opgevangen door familie en/ of mantelzorgers. Is het nodig om voor deze tijdelijke aanpassingen/zorg bij alle cliënten de zorgplannen en legitimaties aan te passen of is een verslag bij gespreksnotities/zorgdossier voldoende?
   

  Ook ten tijden van Corona dient er zoveel mogelijk vastgehouden te worden aan geldende wet- en regelgeving. Alleen zorg die daadwerkelijk feitelijk geleverd is mag gedeclareerd worden. 

  Wanneer een zorgaanbieder werkt met de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij..” dan dient bij een structurele afname of toename van de zorg zowel het zorgplan en de zorglegitimatie aangepast te worden.  

  Wanneer een zorgaanbieder werkt met realtime registratie dan dient de geleverde zorg (achter de voordeur) gedeclareerd te worden maar hoeven het zorgplan en de zorglegimaties niet aangepast te worden.

  In beide situaties dient de geleverde zorg herleidbaar en navolgbaar vastgelegd te worden in de gebruikelijke voortgangsrapportage. 
 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.
 • De continuïteit van verzorging, verpleging en thuiszorg moet gewaarborgd blijven. Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ op dit moment en hoe komen jullie zorgaanbieders hierin tegemoet?

  Het uitgangspunt is inderdaad dat de continuïteit van zorg gewaarborgd moet blijven. Wij hebben grote waardering voor uw inzet en willen als zorgverzekeraar u optimaal ondersteunen in uw werk. Daarom sluiten wij ons aan bij deze reactie van Zorgverzekeraars Nederland waarin in wordt gegaan op o.a. beschikbaarheid van middelen, veiligheid van medewerkers en het voeren van soepeler beleid rondom (kwaliteits-)eisen en registraties.
 • Hoe moet ik als zorgaanbieder op dit moment omgaan met het stellen van (her)indicaties?

  Wij begrijpen dat het coronavirus ook grote impact heeft op het stellen van (her)indicaties. Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden aan de zorgprofessional om te beoordelen of beeldbellen/telefoon de voorkeur heeft boven een fysiek gesprek.

  Wij volgen hierin het advies dat is opgesteld in afstemming met V&VN, Actiz, ZN. Meer over de gezamenlijke afspraken over verpleegkundige indicatiestelling tijdens de coronacrisis leest u in het ZN nieuwsbericht

 • Mag mijn organisatie helpenden mbo-niveau 2 inzetten om noodzakelijke zorg te leveren tijdens de coronacrisis?

  In algemeenheid steunt V&VN tijdens deze coronacrisis de inzet van helpenden mbo-niveau 2, met name in laag-complexe situaties en het ondersteunen in de primaire levensbehoeften. Helpenden vervangen hierbij niet de verzorgenden, maar worden ingezet als aanvulling op tekorten in wijkverplegingteams. Lees meer over het standpunt in het nieuwsbericht ‘Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis'.

  Wij ondersteunen het advies van V&VN. Uw organisatie kan dus in aanmerking komen voor het inzetten van helpenden niveau 2, onder de volgende voorwaarden:

  • Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders;
  • De helpenden zijn bevoegd en bekwaam conform opleidingscurriculum helpende zorg en welzijn niveau 2;
  • Borging van supervisie door een hbo- of masteropgeleide verpleegkundige: de supervisie moet navolgbaar en herleidbaar blijken uit het zorgdossier. Achteraf moet inzichtelijk zijn hoeveel gebruik is gemaakt van helpenden niveau 2;
  • Er moet altijd een achterwacht/begeleider vanaf niveau 4 fysiek bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor de niveau 2 helpende;
  • Er dient in ieder geval minimaal 1 FTE niveau 5/6 als eindverantwoordelijke in dienst zijn bij de organisatie, enkel niveau 2 en 3 is contractueel uitgesloten;
  • De zorgaanbieder dient bij VGZ een melding te maken dat zij van deze mogelijkheid gebruik wil maken

  Wilt u gedurende de coronacrisis helpenden niveau 2 inzetten in uw organisatie?

  Dan kunt u dit aan ons doorgeven door gebruik te maken van het webformulier ‘Aanmelden helpenden niveau 2’.
 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?

  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar onze speciale webpagina voor verzekerden. Daar staan antwoorden op vragen als ‘Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?’ en ‘Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?’.
 • Zijn jullie telefonisch bereikbaar en kan ik nog per post aanvragen/informatie naar Coöperatie VGZ sturen?

  Ja, we zijn telefonisch goed bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u ons daarom het beste bellen op telefoonnummer 088-131 16 10. Voor een optimale doorlooptijd vragen we u vriendelijk alleen buiten kantoortijd gebruik te maken van het online contactformulier.

  Langere doorlooptijd per post 

  Vanwege verminderde aanwezigheid op onze kantoren, is het het beste om waar mogelijk uw informatie/aanvragen bij ons digitaal aan te leveren. Verstuurt u ons informatie per post, houd dan rekening met langere verwerkingstijd.

  Online regelen

  Op de webpagina 'Service en contact' ziet u in één overzicht een aantal zaken die u direct en online kunt regelen. 

 • Zijn er afspraken gemaakt over de besluitvorming en financiering van cohortafdelingen?

  Ja, samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de directeuren Publieke Gezondheid en ActiZ heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, landelijke afspraken gemaakt over het opzetten en financieren van cohortafdelingen. In verschillende regio’s zijn initiatieven gestart om opvang te bieden aan kwetsbare patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te liggen maar ook (nog) niet thuis kunnen verblijven. Dit gebeurt deels in bestaande instellingen en deels in nieuwe - tijdelijke - locaties. Aan de hand van deze landelijke afspraken kunnen de regio’s waar extra capaciteit nodig is dit verder vormgeven.  

  Voor meer informatie en een uitgebreide notitie over deze afspraken verwijzen wij u graag door naar het nieuwsbericht 'Landelijke afspraken over besluitvorming en financiering cohortafdelingen' op de website van ZN.
 • Welke mogelijkheden zijn er om te kunnen beeldbellen?

  Door de uitbraak van COVID-19 komt er steeds meer nadruk te liggen op mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand, waaronder beeldbellen in de zorg.

  Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op zijn website een aantal concrete voorbeelden van mogelijkheden uiteengezet. Bekijk de concrete voorbeelden van beeldbellen op zorgvannu.nl

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord