Voorschot ziekenhuizen en UMC's

 • Hoe ondersteunen zorgverzekeraars ziekenhuizen en umc’s en met welke concrete maatregelen?

  Zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en umc’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. Ziekenhuizen en umc’s kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet.

  > Bekijk de ondersteunende maatregelen op de website van ZN

 • Hoe vraag ik een bevoorschotting aan?

  Ziekenhuizen en UMC’s kunnen vanaf donderdag 7 mei een voorschot aanvragen via de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO.

  Om in te loggen, is onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO‐certificaat nodig dat geautoriseerd is voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. De vragenlijst wordt opengesteld voor alle gebruikers in de organisatie die geautoriseerd zijn voor de uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal, maar alleen de tekenbevoegde kan de aanvraag ondertekenen.

  Let op: de overeenkomst en DOT prijslijst dienen gereed te zijn alvorens u een aanvraag voor bevoorschotting indient.

 • Ik heb een verzoek voor een bevoorschotting ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

  Na uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.  

  Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd: 

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de bevoorschotting. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • streven wij ernaar om de bevoorschotting telkens in de eerste helft van de maand uit te betalen
  • u ontvangt de uitbetaling van de bevoorschotting op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald
  • u herkent de bevoorschotting door het kenmerk “voorschot” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

  Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
 • Ik heb een verzoek voor een bevoorschotting ingediend. Hoe bepalen jullie de hoogte van het bedrag voor de bevoorschotting?

  De hoogte van het voorschot bedraagt per maand 1/12 van 100% van de contractwaarde. Onder contractwaarde wordt verstaan de voor 2020 afgesproken plafondwaarde of aanneemsom, inclusief de DOT/OVP deelplafonds waarvoor nacalculatie geldt. Dure Geneesmiddelen waarop wordt nagecalculeerd vallen buiten deze regeling voor bevoorschotting. Ook de staffelruimte wordt niet meegenomen, evenals de transformatiegelden. 

 • Ik heb een verzoek voor een bevoorschotting ingediend. Wat gebeurt er met de financiering van onderhanden werk?

  Bestaande financiering onderhanden werk wordt bevroren zolang deze regeling van kracht is. Dit geldt niet voor eventuele aanpassingen naar aanleiding van nieuwe contractuele afspraken.   

 • Hoe en wanneer moet ik mijn ontvangen bevoorschotting terugbetalen?  

  De bevoorschotting wordt, zolang deze regeling van kracht is, verrekend met alle binnenkomende declaraties. 

 • Hoe lang loopt de regeling?

  De regeling loopt in principe tot en met juni. In juni zal in onderling overleg tussen ZN, NVZ en NFU besloten worden of de regeling wordt verlengd.  

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord