Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Voor de periode 1 maart tot en met 30 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.

Financiële ondersteuning voor ZBC en overige MSZ-aanbieders 

Voor ZBC met een omzet van minder dan 10 miljoen of MSZ-aanbieders die niet op de ZN-lijst voor een specifieke CB-regeling staan, geldt de generieke continuïtsbijdrageregeling. Bekijk meer informatie over deze generieke continuïteitsbijdrage

Met hart voor zinnige zorg
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam