Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Actualiteiten
Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder. Op basis van actualiteiten vullen we deze pagina steeds voor u aan.

Informatie voor zorgaanbieders

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Regionale coördinatie via ROAZ

We zijn dagelijks betrokken bij overleggen en afstemmingsmomenten in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). In deze overleggen focussen we ons met elkaar op alle vragen en knelpunten in de acute zorgketen. Denk hierbij aan vraagstukken die betrekking hebben op de capaciteit van de beschikbare zorg, maar ook de beschikbaarheid van de noodzakelijke hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Voor meer informatie over de ondersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren verwijzen wij u vooralsnog graag door naar de berichtgevingen van ZN

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Op de website van de NZa wordt er antwoord gegeven op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u meer informatie over het coronavirus (COVID-19) voor zorgprofessionals.

Centrale ondersteuning vanuit zorgverzekeraars (ZN)

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale ondersteuning vanuit zorgverzekeraars. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis.

Hieronder vindt u een overzicht van de 'Veelgestelde vragen en antwoorden' die wij als zorgverzekeraars van u hebben ontvangen. Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht op zn.nl.

 • Ik heb een vraag over de continuïteitsbijdrage en/of de vooruitbetaling door zorgverzekeraars. Waar kan ik meer informatie vinden?

  In navolging van het laatste bericht over de 'Financiële ondersteuning van zorgverzekeraars voor zorgaanbieders' is er op de website van ZN een speciaal document geplaatst met veelgestelde vragen en antwoorden over de continuïteitsbijdrage en de vooruitbetalingen. 

  Veelgestelde vragen en antwoorden

  Op deze pagina vindt u een overzicht van alle 'veelgestelde vragen en antwoorden'. Omdat er vrijwel dagelijks nieuwe informatie beschikbaar komt, adviseren wij u om deze pagina regelmatig te bezoeken. 

 • Wat doen de zorgverzekeraars om zorgverleners te ondersteunen?

  Zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom zorgen zij er op verschillende manieren voor dat zij acute en basiszorg kunnen blijven bieden. Op 17 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen. Deze brief was gericht zorgaanbieders in de basisinfrastructuur van de zorg, zoals ziekenhuizen en huisartsen.

  Op 5 april jl. kondigde ZN in een brief namens zorgverzekeraars aan zorgaanbieders financieel te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze regeling geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Deze regeling geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

  Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor een gelimiteerd aantal zorgaanbieders, namelijk: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

  Houd deze pagina en de website ZN.nl/corona in de gaten voor de laatste informatie.

 • Kan ik een totaaloverzicht inzien van berichten, brieven en veelgestelde vragen en antwoorden van ZN?

  Ja, ZN verzamelt namens alle zorgverzekeraars berichten, brieven en veelgestelde vragen en antwoorden.

  > Naar ZN.nl/corona/zorgverzekeringswet

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.

 • Op welke ondersteuning kan ik rekenen bij het investeren in extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand?
  Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart worden ingediend en per aanvraag is €50.000 beschikbaar.

  Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie verwijzen wij u door naar de websites van ZN, VWS en de RVO.
 • Kan ik digitale consulten of zorg op afstand declareren bij VGZ?

  Ja, dit kan. Wij volgen hierin de richtlijnen van de NZa waarin het volgende wordt vermeld: "In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het is al toegestaan om een screen-to-screen consult als eerste consult te registeren."

  Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de NZa en het nieuwsbericht 'NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand'.

 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?
  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar onze speciale webpagina voor verzekerden. Daar staan antwoorden op vragen als ‘Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?’ en ‘Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?’.
 • Wat zijn de afspraken over poliklinische paramedische zorgverlening tijdens deze coronacrisis?

  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

  Afspraken paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis

  Lees meer over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Deze afspraken gelden ook voor poliklinische paramedische zorg.

 • Hoe worden mijn patiënten op dit moment geholpen met zorgadvies en bemiddeling?

  Indien uw patiënt contact met ons opneemt voor persoonlijk zorgadvies, informeren wij uw patiënt zo uitgebreid mogelijk over de gevolgen van het coronavirus op de ziekenhuiszorg. Uw patiënten kunnen deze informatie ook raadplegen via onze website vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies/de-gevolgen-van-corona-op-ziekenhuiszorg

 • Zijn jullie telefonisch bereikbaar en kan ik nog per post aanvragen/informatie naar Coöperatie VGZ sturen?

  Ja, we zijn telefonisch goed bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u ons daarom het beste bellen op telefoonnummer 040 - 297 54 03. Voor een optimale doorlooptijd vragen we u vriendelijk alleen buiten kantoortijd gebruik te maken van het online contactformulier.

  Langere doorlooptijd per post

  Vanwege verminderde aanwezigheid op onze kantoren, is het het beste om waar mogelijk uw informatie/aanvragen bij ons digitaal aan te leveren. Verstuurt u ons informatie per post, houd dan rekening met langere verwerkingstijd.

  Online regelen

  Op de webpagina 'Service en contact' ziet u in één overzicht een aantal zaken die u direct en online kunt regelen.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord