Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Financiële ondersteuning

Op deze webpagina vindt u meer informatie over de financiële ondersteuning van ziekenhuizen en UMC's.

Samenwerkingen

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe declareer ik COVID-herstelzorg voor eerstelijns (poliklinische) paramedische zorg in het ziekenhuis?

  Ten behoeve van eerstelijns Covid-herstelzorg die geleverd wordt in het ziekenhuis en die gedeclareerd wordt via de ziekenhuis-declaratiestandaard, zijn er aparte Covid zorgprestaties aangemaakt waarop diëtetiek en ergotherapie en kunnen declareren. De reden hiervoor is dat zorgprestaties in de ziekenhuizen afwijken van de zorgprestaties in de eerste lijn. De overige declaratievoorschriften gelden voor zowel de ziekenhuisstandaard als de paramedische standaard.

  Prestaties diëtetiek eerste periode van 6 maanden

  • 65093 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg
  • 65094 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg
  • 65095 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65096 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65097 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg 
  • 65098 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID- 19 herstelzorg 
  • 65099 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg 
  • 65100 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

  Prestaties ergotherapie eerste periode van 6 maanden

  • 65079 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65080 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65081 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65082 Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65083 Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg
  • 65084 Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg
  • 65085 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65086 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65087 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65088 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – COVID-19 herstelzorg
  • 65089 Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65090 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
  • 65091 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg
  • 65092 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – COVID-19 herstelzorg

  Prestaties diëtetiek tweede periode van 6 maanden

  • 65115 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65116 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65117 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65118 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 Herstelzorg
  • 65119 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65120 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65121 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65122 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg 

  Prestaties ergotherapie tweede periode van 6 maanden

  • 65101 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65102 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65103 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65104 Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65105 Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65106 Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65107 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65108 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID- 19 herstelzorg
  • 65109 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID- 19 herstelzorg
  • 65110 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65111 Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65112 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65113 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg
  • 65114 Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg

  Alle informatie over paramedische COVID-herstelzorg

  Bekijk alle informatie in het ZN document ‘Informatie voor zorgverleners over paramedische COVID-herstelzorg’.

 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.

 • Zijn er afspraken gemaakt over de besluitvorming en financiering van cohortafdelingen?

  Ja, samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de directeuren Publieke Gezondheid en ActiZ heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, landelijke afspraken gemaakt over het opzetten en financieren van cohortafdelingen. In verschillende regio’s zijn initiatieven gestart om opvang te bieden aan kwetsbare patiënten die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te liggen maar ook (nog) niet thuis kunnen verblijven. Dit gebeurt deels in bestaande instellingen en deels in nieuwe - tijdelijke - locaties. Aan de hand van deze landelijke afspraken kunnen de regio’s waar extra capaciteit nodig is dit verder vormgeven.  

  Voor meer informatie en een uitgebreide notitie over deze afspraken verwijzen wij u graag door naar het nieuwsbericht 'Landelijke afspraken over besluitvorming en financiering cohortafdelingen' op de website van ZN.
 • Kan ik digitale consulten of zorg op afstand declareren bij VGZ?

  Ja, dit kan. Wij volgen hierin de richtlijnen van de NZa waarin het volgende wordt vermeld: "In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het is al toegestaan om een screen-to-screen consult als eerste consult te registeren."

  Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de NZa en het nieuwsbericht 'NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand'.

 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?

  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar onze speciale webpagina voor verzekerden. Daar staan antwoorden op vragen als ‘Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?’ en ‘Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?’.
 • Wat zijn de afspraken over poliklinische paramedische zorgverlening tijdens deze coronacrisis?

  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

  Afspraken paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis

  Lees meer over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Deze afspraken gelden ook voor poliklinische paramedische zorg.

 • Mag de specialist ouderengeneeskunde (SO) de triage/het geriatrisch assessment uitvoeren bij het overdragen van een patiënt naar een instelling? 

  Ja, het is toegestaan dat een specialist ouderengeneeskunde (SO) de triage en het geriatrisch assessment uitvoert.  
 • Hoe worden mijn patiënten op dit moment geholpen met zorgadvies en bemiddeling?

  Indien uw patiënt contact met ons opneemt voor persoonlijk zorgadvies, informeren wij uw patiënt zo uitgebreid mogelijk over de gevolgen van het coronavirus op de ziekenhuiszorg. Uw patiënten kunnen deze informatie ook raadplegen via onze website vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies/de-gevolgen-van-corona-op-ziekenhuiszorg

 • Zijn jullie telefonisch bereikbaar en kan ik nog per post aanvragen/informatie naar Coöperatie VGZ sturen?

  Ja, we zijn telefonisch goed bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u ons daarom het beste bellen op telefoonnummer 040 - 297 54 03. Voor een optimale doorlooptijd vragen we u vriendelijk alleen buiten kantoortijd gebruik te maken van het online contactformulier.

  Langere doorlooptijd per post

  Vanwege verminderde aanwezigheid op onze kantoren, is het het beste om waar mogelijk uw informatie/aanvragen bij ons digitaal aan te leveren. Verstuurt u ons informatie per post, houd dan rekening met langere verwerkingstijd.

  Online regelen

  Op de webpagina 'Service en contact' ziet u in één overzicht een aantal zaken die u direct en online kunt regelen.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam