Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.

Concrete maatregelen voor huisarts(praktijken)

Door de coronacrisis maken huisartsen meer kosten voor bijvoorbeeld beschermingsmiddelen. Anderzijds lopen veel praktijken omzet mis, omdat veel patiënten juist thuis blijven. Daarom is door de zorgverzekeraars gezamenlijk een aantal maatregelen genomen om de huisartsen te ondersteunen. Deze afspraken zijn ook door de NZa in de regelgeving opgenomen. In overleg met de brancheorganisaties, de andere zorgverzekeraars en de NZa hebben wij de volgende landelijke afspraken gemaakt. De maatregelen omvatten onder andere:

 • Prestatie 'intensieve zorg' beschikbaar voor thuisvisite aan corona(verdachte) patiënten
  De prestatie 'intensieve zorg' mag gedeclareerd worden voor thuisvisites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Deze prestatie kunt u declareren met de prestatiecodes 13034 en 13036. Deze wijziging gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart jl.

 • Module opslag inschrijftarief
  Om u tegemoet te komen in de meerkosten door het coronavirus en verwachte omzetderving is er een aanvullende module ingericht. Hiermee kunt u voor het tweede kwartaal eenmalig €10,00 declareren per ingeschreven patiënt. Komende periode wordt gekeken of deze opslag aansluit bij uw werkelijke omzetderving en uw aanvullende kosten. Op basis hiervan wordt besloten of bijsturing nodig is in de volgende kwartalen. 

  Let op: u kunt de module declareren zodra deze in uw HIS is ingevoerd. De LHV informeert u hierover. Houd er rekening mee dat uw declaratie (met prestatiecode 11701) op een peildatum moet vallen, dus bijvoorbeeld op 01-04-2020.

 • Coulance bij niet nakomen van de contractuele voorwaarden
  We realiseren ons dat het coronavirus ook veel invloed heeft op de reguliere zorg. Daarom hebben wij een coulance-afspraak gemaakt. Wanneer u tijdelijk afwijkt van contractuele voorwaarden voor het declareren van module- en ketenzorgtarieven, adviseren wij u contact op te nemen met uw regionale zorggroep. Denk hierbij aan afwijking van de voorwaarden die afgesproken zijn voor ketenzorg aan onder andere diabetespatiënten.

 • Praktijken met acute financiële problemen
  Dreigt uw praktijk, ondanks de bovengenoemde maatregelen, in de financiële problemen te komen? Dan vragen wij u dit aan ons door te geven. Op basis van uw signaal nemen we contact met u op voor overleg.

Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN, hierin vindt u tevens de lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.  

Meer informatie

Meer informatie over het complete pakket aan maatregelen vindt u terug op de websites van ZN en de NZa.

Direct naar:
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord