Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Actualiteiten
Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder. Op basis van actualiteiten vullen we deze pagina steeds voor u aan.

Informatie voor zorgaanbieders

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Regionale coördinatie via ROAZ

We zijn dagelijks betrokken bij overleggen en afstemmingsmomenten in de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). In deze overleggen focussen we ons met elkaar op alle vragen en knelpunten in de acute zorgketen. Denk hierbij aan vraagstukken die betrekking hebben op de capaciteit van de beschikbare zorg, maar ook de beschikbaarheid van de noodzakelijke hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Voor meer informatie over de ondersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren verwijzen wij u vooralsnog graag door naar de berichtgevingen van ZN. U vindt hier ook een brief waarin op hoofdlijnen wordt omschreven wat wij als zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan doen om zorgaanbieders te ondersteunen.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Op de website van van ZN wordt er antwoord gegeven op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u meer informatie over het coronavirus (COVID-19) voor zorgprofessionals.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?
  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.
 • Ik ben een gecontracteerde zorgaanbieder. Wat is er al bekend over de financiële ondersteuning die ik kan verwachten wanneer ik in de financiële problemen (dreig te) kom(en)?

  We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. ZN heeft daartoe in een speciale brief aangekondigd hoe gecontracteerde zorgaanbieders kunnen rekenen op ondersteuning (zie ook nieuwsbericht ‘Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis’). In deze brief staat dat alle zorgverzekeraars voor de periode 1 maart tot 1 juni ondersteuning zullen bieden aan gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen.

  Voor de hoofdlijnen en concrete randvoorwaarden voor deze financiële ondersteuning verwijzen wij u graag door naar de brief van ZN.

  Geen contract?
  Wij realiseren ons dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten soortgelijke problemen kunnen ondervinden. Omdat het voor ons nu niet goed mogelijk is om ook voor hen een centrale regeling te maken, adviseren wij u een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen, zoals benoemd in de brief van ZN. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. De komende periode wordt er op landelijk niveau onderzocht hoe de ondersteuning voor ongecontracteerde zorgaanbieders geregeld kan worden.

  Voor de meest actuele informatie adviseren wij u de website van ZN in de gaten te houden.

 • Op welke ondersteuning kan ik rekenen bij het investeren in extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand?
  Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart worden ingediend en per aanvraag is €50.000 beschikbaar.

  Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie verwijzen wij u door naar de websites van ZN, VWS en de RVO.
 • Kan ik digitale consulten of zorg op afstand declareren bij VGZ?

  Ja, dit kan. Wij volgen hierin de richtlijnen van de NZa waarin het volgende wordt vermeld: “Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.”. Voor zorg op afstand mag dus directe tijd geschreven worden die afleidt naar een GGZ prestatie of product. Deze kunt u declareren met de reguliere declaratiecodes.

  Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de NZa en het nieuwsbericht 'NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand'. 

 • Welke mogelijkheden zijn er om te kunnen beeldbellen?

  Door de uitbraak van COVID-19 komt er steeds meer nadruk te liggen op mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand, waaronder beeldbellen in de zorg.

  Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op zijn website een aantal concrete voorbeelden van mogelijkheden uiteengezet. Bekijk de concrete voorbeelden van beeldbellen op zorgvannu.nl

 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?
  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar onze speciale webpagina voor verzekerden. Daar staan antwoorden op vragen als ‘Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?’ en ‘Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?’.
 • Hoe worden mijn patiënten op dit moment geholpen met zorgadvies en bemiddeling?
  Indien uw patiënt contact met ons opneemt voor persoonlijk zorgadvies, informeren wij uw patiënt zo uitgebreid mogelijk over de gevolgen van het coronavirus op de geestelijke gezondheidszorg. Uw patiënten kunnen deze informatie ook raadplegen via onze website vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies/de-gevolgen-van-corona-op-de-geestelijke-gezondheidszorg
 • Bent u psycholoog en wilt u als vrijwilliger aan de slag (bij MIND korrelatie)?
  Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan hulp en advies. Bent u psycholoog en wilt u tijdens deze coronacrisis aan de slag als vrijwilliger? Dan kunt u wellicht iets betekenen voor MIND korrelatie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar mindkorrelatie.nl.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord