Financiële ondersteuning

We streven op landelijk niveau naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen, net als alle andere zorgverzekeraars, de afspraken van ZN volgen. Voor de periode 1 maart tot en met 30 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Hieronder vindt u meer informatie over deze centrale, financiële ondersteuning vanuit zorgverzekeraars.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. 

Algemeen & aanvraagproces

 • Wie kan de continuïteitsbijdrage aanvragen?

  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Hier kunt u vinden om welke zorgaanbieders het precies gaat.

  Specifieke regeling voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan € 10 miljoen

  Voor de zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen (met enkele uitzonderingen) wordt een specifieke regeling getroffen. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van ZN, hierin vindt u tevens de lijst van zorgaanbieders die onder de specifieke regeling vallen.  

 • Wanneer kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
 • Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?

  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

  In de "Infographic (Hoe) Kan ik een continuïteitsbijdrage aanvragen?" ziet u welke stappen u kunt doorlopen voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

  Let op: wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

  Ziet u - binnen het Zorginkoopportaal van VECOZO - geen aanvraagformulier klaarstaan voor het aanvragen van een continuïteitsbijdrage?

  Dit kan helaas voorkomen. Om dit zo spoedig mogelijk voor u in orde te maken, vragen wij u vriendelijk dit formulier in te vullen. Binnen uiterlijk 2 werkdagen zal voor u de aanvraagmodule/het vragenformulier 'Continuïteitsbijdrage' klaarstaan in de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt na het versturen van het formulier een automatische ontvangstbevestiging.

Hoogte van de bijdrage en verrekening

 • Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage?

  Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%. De percentages per zorgsoort vindt u hier.

 • Hoe wordt de continuïteitsbijdrage berekend?  
  De berekening van de continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw uitgevoerd (de hoogte van de bijdrage kan per maand verschillen) en is als volgt:

  [normomzet – gerealiseerde omzet] maal het % continuïteitsbijdrage

  • Normomzet = de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van de referentieperiode)
  • Gerealiseerde omzet = de door Coöperatie VGZ betaalde omzet op basis van declaraties %
  • Continuïteitsbijdrage = het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise Gupta
  Voor meer uitleg verwijzen we u naar het document ‘Regeling continuïteitsbijdrage’ op de website van ZN.
 • Mijn aanvraag voor de continuïteitsbijdrage is goedgekeurd. Hoe en wanneer wordt deze verrekend? 
  De hoogte van uw netto continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw bepaald. Dit betekent dat uw continuïteitsbijdrage maandelijks verrekend wordt met uw productie. In de continuïteitsbijdrage over de maand maart wordt bijvoorbeeld uw productie over de maand maart meegenomen. De continuïteitsbijdrage wordt ook verrekend met openstaande vorderingen van ouder dan 30 dagen.

  Uw eerste continuïteitsbijdrage (over de maand maart) verrekenen we daarnaast met uw eventuele vooruitbetaling. Mocht de continuïteitsbijdrage lager uitvallen dan uw vooruitbetaling, verrekenen we het restant met uw bijdrage over de maand april.

  Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Afhandeling aanvraag

 • Hoe snel handelt VGZ mijn aanvraag af?
  Binnen 5 tot 10 werkdagen na uw aanvraag, ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het bij de aanvraag opgegeven e-mailadres. Door drukte of maatwerk kan het zijn dat de termijn van 5 tot 10 werkdagen overschreden wordt.
 • Ik heb een verzoek voor een continuïteitsbijdrage ingediend. Hoe word ik geïnformeerd over de uitkomst van mijn aanvraag?

  Na uw aanvraag is ingediend, ontvangt u automatisch een bericht van VECOZO.

  Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons (maandelijks) een e-mail met daarin meer informatie over de toekenning en hoogte van de continuïteitsbijdrage. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
  • streven wij ernaar om de continuïteitsbijdrage telkens in de tweede helft van de maand uit te betalen
  • u ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag
  • u herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

  Indien uw aanvraag niet wordt goedgekeurd:

  • ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over de afwijzing. U ontvangt deze mail op het e-mailadres dat u heeft ingegeven in de aanvraag op vecozo.nl. Let op: het kan zijn dat deze e-mail in uw spambox terechtkomt. Controleer zo nodig uw spambox
 • Hoe herken ik de continuïteitsbijdrage op mijn bankrekening? 

  U ontvangt de uitbetaling van de continuïteitsbijdrage op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Indien er geen bankrekeningnummer bekend is, nemen wij contact met u op. U ontvangt de uitbetaling na verificatie dan op het bankrekeningnummer dat u heeft ingegeven in de aanvraag. U herkent de vooruitbetaling door het kenmerk “continuïteitsbijdrage” (gevolgd door een 7-cijferig nummer)

 • Ik heb bericht ontvangen dat ik geen continuïteitsbijdrage ontvang óf ik ben het niet eens met de hoogte van de continuïteitsbijdrage, wat kan ik dan doen?

  Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag, kunt u een bezwaar indienen via dit webformulier.

  Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de mail die u van ons heeft ontvangen. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, reageren wij binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar. Uitgebreide informatie over de geschillenregeling vindt u op zn.nlLet op: tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen klacht indienen.

Bijzondere situaties

 • Ziet u - binnen het Zorginkoopportaal van VECOZO - geen aanvraagformulier klaarstaan voor het aanvragen van een continuïteitsbijdrage? 
  Dit kan helaas voorkomen. Om dit zo spoedig mogelijk voor u in orde te maken, vragen wij u vriendelijk het formulier Verzoek openstellen aanvraagmodule in te vullen. Binnen uiterlijk 2 werkdagen zal voor u de aanvraagmodule/het vragenformulier 'Continuïteitsbijdrage' klaarstaan in de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt na het versturen van het formulier een automatische ontvangstbevestiging.
 • Hoe loopt de continuïteitsbijdrage wanneer ik via een factoringmaatschappij declareer?
  De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft.
 • Heeft u een (andere) vraag over de continuïteitsbijdrage?
  Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
  Kijk dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Hier wordt de informatie over de regeling regelmatig geactualiseerd.

  Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage?
  Kijk dan op de website van VECOZO.

  Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen?
  Neem dan contact met ons op. Alle service en contactmogelijkheden vindt u op 'Service en Contact'.
Let op: Bent u als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? 
Regel uw aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

Vooruitbetalingsregeling sinds 8 mei gesloten

De vooruitbetalingsregeling is sinds vrijdag 8 mei gesloten. Hiervoor is de continuïteitsbijdrage in de plaats gekomen.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord