Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat waarderen wij enorm. We kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Daarom hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Daarnaast vindt u op deze webpagina alle relevante informatie over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Financiële ondersteuning
Op deze webpagina vindt u meer informatie over de continuïteitsbijdrage en vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden.
Samenwerkingen

We willen u vanuit onze rol optimaal ondersteunen in uw werk. Daartoe werken we samen met alle betrokken partijen, netwerken in de regio, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?

  Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen.
 • Mag zorg op afstand gedeclareerd worden als kraamzorguur in geval van corona bij cliënt of kraamverzorgende of wanneer er onvoldoende beschermende kleding beschikbaar?

  Kraamzorg zonder fysieke aanwezigheid in het gezin is niet mogelijk. Een aantal kraamzorgorganisaties heeft voorstellen ingediend om een deel van het contact te vervangen door zorg op afstand. Het aantal uren dat een kraamverzorgende in het gezin aanwezig is, kan daarmee beperkt worden. 

  Een-op-een contact via beeldbellen tussen de kraamvrouw en de kraamverzorgende kan tijdelijk als coronamaatregel worden ingezet onder de voorwaarde dat: 

  • Er gebruik wordt gemaakt van een beveiligde beeldverbinding;
  • Tijd en inhoud van het beeldbelcontact wordt vastgelegd in het dossier;

  Het beeldbelcontact als kraamzorg per uur wordt gedeclareerd.

  Het aanbieden van instructie en voorlichting via video’s of een app kan ook worden ingezet als coronamaatregel onder de voorwaarde dat:

  • De getoonde instructies en voorlichting voldoen aan de richtlijnen van het KCKZ;
  • De video’s worden ingezet als ondersteuning bij de instructie en voorlichting door kraamzorg. De kraamverzorgende checkt of de inhoud wordt begrepen en kan worden opgevolgd. Dit wordt bijgehouden in het dossier. 

  Er mag via video's voorlichting gegeven worden, dit mag maximaal als één uur kraamzorg gedeclareerd worden.

   
 • Mag ik (als kraamzorgorganisatie) een intake ‘bij de cliënt thuis’ declareren als zij niet fysiek op huisbezoek gaan, maar bijvoorbeeld via beeldbellen de intake doen?

  Ja, dit mag. De voorwaarde ‘bij de cliënt thuis’ vervalt voor deze prestatie tijdelijk. Bekijk hiervoor de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg (TB/REG-20609-01). De cliënt kan dan digitaal haar thuissituatie delen met de kraamzorgaanbieder. Deze intake is inhoudelijk hetzelfde als een thuisintake. Alle zorgverzekeraars zijn akkoord gegaan om deze intake tegen het 'tarief intake thuis' te honoreren. Let op: het beeldbellen moet wel middels een beveiligde omgeving. Zie voor meer informatie hierover zorgvannu.nl. Deze maatregel geldt tot 1 april 2021.

 • Van 1 april 2020 tot 1 januari 2021 wordt voor de eerste 24 uur kraamzorg het max-max tarief vergoed. Hoe declareer ik dat en welke prestatiecode gebruik ik hiervoor? 
   

  Van 1 april 2020 tot 1 januari 2021 geldt voor de eerste 24 uur kraamzorg een hoger tarief dan aanvankelijk afgesproken in de overeenkomst Kraamzorg 2020.

  Hoe declareer ik dat en welke prestatiecode gebruik ik hiervoor?

  U mag voor de eerste 24 uur een hoger tarief declareren. De hoogte van deze tarieven vindt u terug in de tijdelijke tariefbijlage welke wij op 8 april (over periode 1 april tot 1 juli) en op 20 juli (over periode 1 juli tot 1 januari) per mail hebben gestuurd.

  In beide gevallen declareert u zowel voor de eerste 24 uur als voor de volgende uren de reguliere prestatiecodes (196201 voor cliënten in niet achterstandswijken en 196210 voor cliënten in achterstandswijken). Voor een soepele afhandeling van de declaraties, verzoeken wij u deze 2 prestatiecodes per cliënt  in 1 declaratie bij ons in te dienen. Let op: dit geldt dus voor iedere cliënt waarvoor u meer dan 24 uur kraamzorg heeft geleverd.

 • Waar kunnen mijn patiënten terecht bij vragen over het coronavirus in relatie tot hun verzekering?

  U kunt patiënten met vragen over corona en hun verzekering doorverwijzen naar onze speciale webpagina voor verzekerden. Daar staan antwoorden op vragen als ‘Krijg ik een vergoeding als ik op het coronavirus of COVID-19 getest moet worden?’ en ‘Krijg ik een vergoeding voor mondkapjes of handgel?’.
 • Zijn jullie telefonisch bereikbaar en kan ik nog per post aanvragen/informatie naar Coöperatie VGZ sturen?

  Ja, we zijn telefonisch goed bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u ons daarom het beste bellen op telefoonnummer 040 - 297 53 85. Voor een optimale doorlooptijd vragen we u vriendelijk alleen buiten kantoortijd gebruik te maken van het online contactformulier.

  Langere doorlooptijd per post 

  Vanwege verminderde aanwezigheid op onze kantoren, is het het beste om waar mogelijk uw informatie/aanvragen bij ons digitaal aan te leveren. Verstuurt u ons informatie per post, houd dan rekening met langere verwerkingstijd.

  Online regelen

  Op de webpagina 'Service en contact' ziet u in één overzicht een aantal zaken die u direct en online kunt regelen. 

 • In verband met het coronavirus gaan wij meer groeiecho’s maken, mogen wij deze allen declareren?

  Omdat er nog niet veel data beschikbaar is over het coronavirus in combinatie met zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de KNOV, NVOG, NVK en het RIVM tezamen besloten de richtlijn van de RCOG te volgen. Hierin staat benoemd of en wanneer er een indicatie is voor een extra groeiecho. Indien die indicatie er is, wordt de declaratie goedgekeurd. 
   
 • De prenatale screening counseling (code 1610) vindt op dit moment in verband met het coronavirus telefonisch plaats, mogen wij hiervoor wel dezelfde declaratie indienen? 

  Wanneer de telefonische counseling inhoudelijk niet afwijkt van de fysieke prenatale screening counseling dan mag ten tijde van de coronacrisis de declaratie alsnog worden ingediend. De voorkeur gaat uit naar een consult via beeldbellen. Op deze website vindt u voorbeelden van beveiligde opties om te beeldbellen.
 • Wanneer mijn cliënt niet thuis kan bevallen vanwege de capaciteitsproblemen in de eerstelijn en de partussen gecentreerd worden, wat gebeurt er dan met de WEB van een poliklinische partus?

  Als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven dat de bevalling in het ziekenhuis (of geboortecentrum) moet plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden, dan hoeft de cliënt geen WEB te betalen.
 • Ik geef nu online een zwangerschapscursus, kan de verzekerde nog aanspraak maken op haar vergoeding voor de cursus nu deze niet fysiek plaatsvindt?

  Wanneer de digitale zwangerschapscursus qua inhoud niet afwijkt van de fysieke zwangerschapscursus, mag deze alsnog gedeclareerd worden. Wel dient rekening gehouden te worden met beeldbellen via een beveiligde omgeving. Op deze website vindt u voorbeelden van beveiligde opties om te beeldbellen. Net als in een normale situatie kan alleen vergoeding plaatsvinden indien de cliënt daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 
 • Onze regio is zwaar getroffen door het coronavirus waardoor we de geboortezorg niet als normaal kunnen continueren. Verloskundigen zijn ziek en/of poliklinische bevalling is niet meer mogelijk en/of ambulances zijn nauwelijks/beperkt beschikbaar. Hoe kunnen we hier als eerstelijns verloskundigen mee omgaan?

  We adviseren u in dit geval de problemen te bespreken binnen het VSV en het ROAZ.

Heeft u een andere vraag?

Actuele informatie over de landelijke ondersteuningsmaatregelen kunt u vinden op zn.nl. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Zorginkoop of bekijk al onze service- en contactmogelijkheden

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam