Good Practice - Dagstructuurrobot

De dagstructuurrobot neemt fysieke zorgmomenten over van de mantelzorger en de zorgprofessional. Hierdoor verbetert de zelfredzaamheid van de cliënt, wordt de mantelzorger ontlast en is er minder inzet van de wijkverpleging nodig.

 Wat verandert er?

Oude situatie (zonder dagstructuurrobot)


De nieuwe situatie (met dagstructuurrobot)

In de nieuwe werkwijze wordt beoordeeld of de inzet van de dagstructuurrobot mogelijk is. Zo ja, dan neemt de robot fysieke zorgmomenten over.

 Voordelen van de dagstructuurrobot

De overstap van de standaard werkwijze naar de nieuwe werkwijze heeft zowel voor de cliënt, mantelzorger als de zorgaanbieder de volgende meerwaarde:

Cliënt perspectief

 • De cliënt kan meer taken zelfstandig oppakken, zoals eten, drinken en douchen.
 • Iedere cliënt heeft een eigen zorgbehoefte. De robot wordt specifiek aangepast op de zorgvraag van de cliënt.
 • De cliënt ervaart meer structuur in de dag.
 • De cliënt vergeet minder snel dingen.
 • De cliënt ervaart meer rust en minder eenzaamheid. Dit komt doordat de robot:
  • een vriendelijke stem heeft.
  • voorstelt om muziek op te zetten.
 • De cliënt kan door de verbetering in zelfredzaamheid langer thuis wonen.

Mantelzorger perspectief

 • De mantelzorger voelt zich ondersteund.
 • De mantelzorger is minder tijd kwijt aan controle en uitvoerende (huishoudelijke) taken.
 • De mantelzorger ervaart meer rust.

Zorgaanbieders perspectief

 • De zorgverlener merkt dat cliënten zelfredzamer zijn en meer eigen regie hebben.
 • De zorgverlener is enthousiast over het gebruik.
 • De zorgverlener heeft via de app een goed inzicht of de cliënt gereageerd heeft op de ingestelde vragen.
 • De zorgverlener hoeft minder fysieke zorg te leveren, waardoor er meer tijd is voor cliënten die wel een fysieke zorgbehoefte hebben.

 Implementatie in de praktijk

Voor een succesvolle implementatie zijn er verschillende voorbereidingen en aanpassingen nodig. Hieronder vindt u ze op een rijtje. 

Bekijk de informatie op elk tabblad:

 1. Teams in de wijk moeten goed meegenomen worden in deze wijziging. Ze volgen hiervoor online trainingen (via kennisplein) en webinars.
 2. Deze wijziging wordt meegenomen in de voortgangsgesprekken met de zorgverleners.
 3. Er wordt een ambassadeur aangesteld waar de zorgverleners terecht kunnen met vragen.
 4. Er wordt een app-groep aangemaakt voor de gebruikers om kennis te delen en elkaar te helpen.
 1. De inzetwijzer wordt de standaardmethode om per zorgvraag te bepalen of inzet van de dagstructuurrobot de juiste interventie is.
 2. Vooraf worden er doelen geformuleerd om de verbetering in zelfredzaamheid te kunnen monitoren.
 3. De nieuwe werkwijze wordt opgenomen in de zorgprotocollen en het werkproces van de wijkverpleegkundige. Zo wordt inzet en evaluatie geborgd.
 4. Om de kwaliteit en doelmatigheid van de inzet te borgen is er altijd bij de eerste inzet en periodiek een checkmoment. 
 5. Er worden rapportages opgezet voor sturing en monitoring.
 6. Het logistieke proces moet geborgd worden. Het is namelijk belangrijk dat zorgverleners ontlast worden bij het bestel- en leveringsproces van de dagstructuurrobot. Ook moeten zorgverleners ondersteuning krijgen bij het oplossen van storingen. 
 1. Er is een implementatiewijzer (de inzetwijzer).
 2. Er is een evaluatieformulier.
 3. Er is informatie beschikbaar (bijvoorbeeld in de vorm van een flyer) voor cliënten, mantelzorgers en medewerkers.
 4. Er is een toestemmingsverklaring van de cliënt.
 5. Er is een kennisplein. Dit is een online trainingscenter waar mantelzorgers en de zorgverleners leren wat de dagstructuurrobot is, en hoe je die moet gebruiken. 
 1. De Zorggroep heeft mee ontwikkeld in een Plug & Play functionaliteit van de robot. Hierdoor kan de robot snel ingezet worden door simpelweg de robot te activeren. Om te voldoen aan de zorgvraag van de cliënt moet de robot verder geïnstalleerd worden. 
 2. Het is belangrijk om duidelijke afspraken met de leverancier te maken over de service en dienstverlening. 
 3. Zorg voor een supportdesk. Een supportdesk is nodig voor technische vragen en problemen. 
  • Bepaal of de dagstructuurrobot een geschikt hulpmiddel is

   Belangrijk startpunt is het bepalen of de dagstructuurrobot een geschikt hulpmiddel is voor de cliënt. Dit wordt bepaald aan de hand van de workshops met medewerkers, het vullen van de inzetwijzer én gesprek(ken) met de interne ambassadeurs.

  • Monitor periodiek

   Het is belangrijk om periodiek te monitoren, want de inzet van de dagstructuurrobot stop wanneer de zorgvraag niet meer wordt ondersteund.

  • Start met experimenteren

   Start eerst met experimenteren en meet de effecten van het hulpmiddel zo objectief mogelijk. 

  1. De nieuwe werkwijze - waarbij technologie een onderdeel is van het leveren van de zorgdienst - moet door de hele organisatie ondersteund worden. De hele dienstverlening moet geregeld zijn.
  2. Gebruik de kennis en middelen binnen de organisatie om het project op te zetten en te implementeren.
  3. Volg de leercurve en stel waar nodig bij. Het begint pas na de pilotfase.
  1. Start altijd met de behoefte van de cliënt, medewerkers en organisatie. Niet met de technologie. De technologie is een middel, niet het doel op zich.
  2. Maak een canvas om te ontdekken waar de werkelijke behoefte ligt en betrek vanaf het begin de medewerkers, zodat er bij elke zorgvraag gekeken wordt naar de best passende oplossing.
  3. Zet het hulpmiddel niet in bij de verkeerde doelgroep. Stel samen met de medewerkers goed in- en exclusiecriteria op. Evalueer deze in de praktijk.

 Neem contact op over dit initiatief

Wilt u meer informatie over deze Good Practice? Of wilt u deze Good Practice implementeren? Wat goed! Yvonne Moonemans, ambassadeur vanuit De Zorggroep, helpt u graag verder. U kunt haar bereiken door een e-mail te versturen.

Onze initiatieven op het gebied van zorgvernieuwingen

Bent u benieuwd naar al onze initiatieven op het gebied van zorgvernieuwingen? Laat u inspireren en bekijk alle initiatieven. Of kies via de filters de initiatieven die voor u van toepassing zijn.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam