Good Practice - Earhelp

In deze Good Practice leest u over Earhelp, het platform die consulten thuis mogelijk maakt. Met een druk op de knop kunnen huisartsen en audiciens gegevens versturen vanuit het eigen patiëntendossier naar het Earhelp platform. Vervolgens wordt de casus beoordeeld en wordt gezamenlijk met de patiënt een behandelplan opgesteld.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam