Haalt slimme software druk van de huisartsenpraktijk?

11-07-2022

Kan software met kunstmatige intelligentie de druk van huisartsenpraktijken halen? Dat gaan wij samen met de organisatie Huisartsen van Nederland en 14 huisartsenpraktijken ondervinden. We nemen u graag mee in deze pilot.

 

Hoe kunnen wij de huisartsen helpen?

De problemen in de huisartsenzorg zijn alarmerend. Niet voor niets protesteerden de huisartsen vorige week in Den Haag. Misschien was u er wel bij. Ook wij zijn ons bewust van de problemen. En willen graag bijdragen aan oplossingen. Voor de huisartsen én onze leden. Want wij hebben immers een zorgplicht. Eén van de middelen om te komen tot oplossing van de problemen, kan volgens ons digitalisering zijn. Daarom werken wij mee aan een grootschalige pilot met de software Klinik Access. Huisartsen van Nederland levert deze software in Nederland.

Hoe werkt het?

De software helpt bij de intake van patiënten met een zorgvraag. De intake kost de assistent minder tijd dan de gewoonlijke telefonische intake. De assistent krijgt tijd om taken van de huisarts over te nemen. Zo kunnen assistent en huisarts de taken beter verdelen. En houdt de huisarts meer tijd over voor de patiënt in de spreekkamer. Verderop leggen we het proces stap voor stap uit.

 

Dit initiatief draagt bij aan:

Waarom we deze software testen

 • 500 gezondheidsinstellingen in onder andere Finland en het VK gebruiken de software al.
 • Het is een oplossing voor iedereen; voor zowel de huisarts, assistent als patiënt.
 • De ervaringen na een pilot bij 1 huisartsenpraktijk in Nederland zijn veelbelovend.

Huisarts Charlotte van Sassen zocht ook naar een oplossing voor de grote druk op de huisartsenpraktijken. Charlotte besloot Klinik Access aan te passen voor de Nederlandse huisartsenpraktijken en beschikbaar te maken via haar organisatie Huisartsen van Nederland.

Een oplossing voor iedereen

Charlotte van Sassen: “Ik zocht een oplossing voor iedereen: meer tijd voor de kerntaken van praktijkmedewerkers, hun capaciteiten en ambities meer benutten én een betere bereikbaarheid en (zorg)kwaliteit voor patiënten. Nieuwe technologieën ondersteunen hierbij, mits je ze op de juiste manier inzet en toepast. Dat betekent in de praktijk een hybridemodel tussen techniek en personeel, waarbij ons systeem de medewerker ondersteunt en tijd bespaart. Maar de medewerker neemt altijd de eindbeslissing en niet de computer.”

Eerste ervaringen met de software zijn veelbelovend

Huisartsenpraktijk Reedijk in Roosendaal pioniert al een jaar met de software. De resultaten zijn veelbelovend. “Door het gebruik van deze nieuwe software komen er aanzienlijk minder telefoontjes binnen bij mijn assistentes”, vertelt huisarts Lonneke Reedijk. ‘’Zij kunnen met behulp van de software zelfzorgadviezen geven of sommige vragen al beantwoorden. Hierdoor heb ik het minder druk en ervaren zij meer werkplezier.”

Het proces stap voor stap

De software ondersteunt het werk van de assistent en huisarts. Dat gaat als volgt:

 • Een patiënt met een gezondheidsprobleem geeft de zorgvraag online door. Hij of zij vult daarvoor een vragenlijst in. De software helpt de patiënt op een eenvoudige manier door de vragen heen.
 • Op basis van de vragenlijst geeft de software de assistent een samenvatting en een differentiaal diagnose. De assistent ontvangt de adviezen in het medewerkersportaal.
 • De assistent bepaalt op basis van het advies de vervolgstap, bijvoorbeeld zelfzorg, een telefonisch advies of een consult.
 • De assistent heeft, via het medewerkersportaal, sms-contact met de patiënt. Bijvoorbeeld om direct een afspraak te maken of zelfzorgadvies te geven.
 • Omdat de assistent de tijd beter kan indelen, kan deze ook zorgtaken op zich nemen. Bijvoorbeeld eenvoudige behandelingen of spreekuren. Doordat de assistent taken van de huisarts overneemt, heeft deze meer tijd voor de consulten.

Wat heeft de patiënt eraan?

In huisartsenpraktijk Reedijk blijkt ruim negentig procent van de patiënten tevreden met de nieuwe werkwijze. Ook oudere patiënten melden hun zorgvraag online aan. De patiënten ervaren ook de voordelen van dit systeem:

 • Lang wachten aan de telefoon hoeft niet.
 • Patiënten kunnen hun zorgvraag indienen, wanneer ze maar willen. Dus ook buiten kantooruren.
 • Voor kleine zorgvragen hoeven ze niet meer naar de huisarts. De assistent beantwoordt deze vragen. En kan eenvoudige behandelingen uitvoeren.

Wat is de rol van VGZ?

Wij financieren deze pilot en helpen met het verzamelen van de resultaten. Dat laatste doen we samen met Huisartsen van Nederland en de praktijken. We willen weten of deze innovatie bijdraagt aan de toegankelijkheid van de huisartsenzorg en het verminderen van de werkdruk op de professional. En, goede resultaten kunnen huisartsen inspireren om ook aan de slag te gaan met dit soort innovaties.

Waarom wij dit belangrijk vinden

Max Andriessen, expert zorg bij VGZ: “Wij zijn ons natuurlijk bewust van de problemen in de huisartsenzorg. We luisteren daarom naar huisartsen, zorgprofessionals in de praktijken én onze leden. De huisarts is en blijft de spil in de zorg. Om dat zo te houden willen we de schaarse huisartsen en zorgprofessionals ondersteunen, zodat ze zich kunnen focussen op de patiëntenzorg. Innovatieve huisartsenpraktijken wijzen daarbij de weg. Zo werken we samen aan de transformatie van de huisartsenzorg. Er blijft ruimte voor patiënten die het écht nodig hebben. En de huisarts houdt plezier in zijn of haar werk.”

Meer weten? Neem gerust contact op met uw zorginkoper.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam