Digitale triage Huisartsen van Nederland

In deze pilot leest u alles over triage met kunstmatige intelligentie als nieuwe digitale voordeur van de huisarts. Deze slimme triage zorgt voor minder telefoonverkeer naar de praktijk. Maar voor een succesvolle implementatie blijkt er meer nodig dan alleen het aanschaffen van de software.

De pilot Digitale Triage

Wij houden samen met softwareleverancier Huisartsen van Nederland en huisartspraktijken de pilot 'Digitale triage Huisartsen van Nederland'. De huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. Daarom willen we samen met huisartspraktijken op zoek naar oplossingen. We denken dat digitale middelen kunnen helpen. Daarom onderzoeken we samen of AI-trage een oplossing biedt.

Tussentijdse ervaringen zowel positief als gematigd

Inmiddels heeft Max Andriessen, Expert Zorg bij Coöperatie VGZ, samen met de huisartsen en softwareleverancier een tussentijds rapport opgeleverd. De ervaringen tot nu toe blijken zowel positief als gematigd. We beschrijven de ervaringen hieronder verder. Maar eerst laten we zien hoe de digitale triage werkt.

Hoe werkt de digitale triage?

Huisartsen van Nederland werkt met de software van het Finse bedrijf Klinik Access. De software verzorgt de intake van de patiënt en de triage. Dat werkt als volgt:

 1. De patiënt meldt zijn zorgvraag digitaal aan door online een ‘slimme’ vragenlijst in te vullen. Dit kan 24/7.
 2. De assistent ontvangt een samenvatting van de antwoorden, een differentiaaldiagnose en de urgentie (triage).

 3. De assistent bepaalt op basis daarvan de volgende stap.

 4. Via de software heeft de assistent sms- of e-mailcontact met de patiënt. Bijvoorbeeld om direct een afspraak te maken of zelfzorgadvies te geven.

De ervaringen met digitale triage

De positieve ervaringen van zorgprofessionals

 • Er is een reductie in de piekbelasting van het telefoonverkeer
 • Een deel van de assistenten werkt graag met de software en ziet het als een fijne afwisseling met het beantwoorden van de telefoon
 • Assistenten ervaren bij gebruik van de software meer tijd om na te denken over de zorgvragen

De positieve ervaringen van patiënten

 • De patiënten zien de software als een nieuwe ingang naar de huisartspraktijk die ze 24/7 kunnen gebruiken;
 • Ze voelen thuis, bij het invullen van de vragen, rust om goed over hun zorgvraag na te denken;
 • De software zien ze als vooruitgang in de huisartsenzorg. Ze vinden het gebruik makkelijk en prettig.

De gematigde ervaringen van zorgprofessionals

 • De praktijken merken nog geen concrete tijdswinst of lagere administratielast. Reden is vooral het ontbreken van een koppeling tussen de software en het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Met als gevolg: extra kopieer- en plakwerk.
 • De zorgvraag van de patiënt is niet altijd duidelijk. Waardoor de assistent alsnog contact moet zoeken met de patiënt. Of de patiënt heeft de zorgvraag té uitgebreid omschreven. Waardoor de assistent de informatie in moet korten.

 Patiënten over de digitale triage:


“Fijner dan telefonisch, tijd en ruimte om klacht goed te omschrijven”

“Normaal zijn er beperkte tijden dat je kan bellen en je voelt druk omdat je weet dat er wachtenden zijn. De tool (Klinik) geeft rust om je klacht te beschrijven zonder tijdsdruk.”


“Digitaal is sneller, je hebt al een soort voorgesprek over wat er aan de hand is. Bellen is persoonlijker.”

Deze pilot draagt bij aan

 • Het verlagen van telefoonverkeer;
 • Het bevorderen van taakdifferentiatie, de assistent kan meer zelf oplossen;
 • Tijdsbesparing bij consultvoorbereiding;
 • Het stimuleren van zelfzorg.

Werkwijze aanpassen is de sleutel tot succes

De conclusie van de tussentijdse rapportage is dat AI-triage succesvol kan zijn. Mits er voldoende zorgvragen via de software binnenkomen, zodat de praktijk zijn manier van werken erop aan kan passen.

De praktijk kan hiervoor een aantal zaken oppakken:

 • Sturen op 1 digitale voordeur – De praktijk stuurt op online aanmelden. De AI-triage blijft als enige ‘digitale voordeur’ open. Patiënten kunnen geen e-consult meer aanvragen of online een afspraak maken. De assistenten nemen daarnaast de telefoon minder uren per dag op.
 • Inrichten werk rond digitale voordeur – De praktijk richt de werkzaamheden in rondom de AI-triage. Eén of meer assistenten verwerken bijvoorbeeld een deel van de dag alleen de zorgvragen die via de software binnenstromen.
 • Patiënten goed informeren – De praktijk zorgt dat patiënten de digitale voordeur kennen. En weten welke vragen geschikt zijn om online aan te melden.

Logo VGZ Onze rol 

Wij geloven dat de software een meerwaarde kan zijn voor de huisartspraktijk. Tegelijkertijd benadrukken we dat de koppeling met het HIS de verwachte winst in tijd en administratielast nog moet aantonen. Verder weten we dat digitale mogelijkheden altijd een leercurve hebben, zowel bij de patiënt als de professional. Die leercurve en de verdere ontwikkeling van software willen we graag ondersteunen. Daarom hebben we per 2024 een addendum beschikbaar gesteld met opstartfinanciering voor 2 jaar.

Interesse of ideeën?

Heeft u zelf innovatieve ideeën voor de huisartsenzorg? Dan horen wij dat graag van u. Neem contact op met uw VGZ-zorginkoper of stuur een mail naar Iris Timmermans.

Wilt u digitale triagetools of -applicaties implementeren in uw praktijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor deze kosten vanuit het addendum 'Digitale slimme triage'. Lees meer over het addendum 'Digitale slimme triage'.

Benieuwd naar de hele tussentijdse evaluatie van de pilot Digitale triage? Bekijk dan het rapport, geschreven door Max Andriessen, Expert Zorg bij Coöperatie VGZ.

 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam