Good Practice - Ketenoptimalisatie compressietherapie

In deze Good Practice leest u hoe de overgangsfase bij het zwachtelen van de cliënt geoptimaliseerd kan worden. Nadat een cliënt in de acute fase gezwachteld is, gaan de meeste cliënten over naar de consolidatie/TEK-fase. De overgang tussen deze fases is complex. Het optimaliseren van deze overgangsfase begint met een regierol voor de wijkverpleegkundige.

Cliënt kan sneller doorstromen naar de TEK-fase

Vanuit de ervaring met een cliënt wordt de bandagist en indien nodig de ergotherapeut geïnformeerd, zodat vaker een passende oplossing wordt ingezet. Ook worden afspraken van tevoren goed op elkaar afgestemd en ingepland. Hierdoor stroomt een cliënt sneller door naar de TEK-fase, waarin een groter deel van de cliënten zelfstandig wordt door de inzet van het juiste hulpmiddel.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam