Regionaal schouder centrum

Good Practice in de paramedische zorg

In het gespecialiseerde schoudercentrum werken huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in schouderklachten intensief samen. De intake vindt plaats in de eerste lijn bij de gespecialiseerd fysiotherapeut.

VGZ samen voorop met Schouder Centrum Nijmegen

 De voordelen van deze Good Practice:

Verbeterde samenwerking

De patiënt wordt op de juiste plek geholpen door betere samenwerking tussen zorgprofessionals.

Goede behandelresultaten

Hogere patiënttevredenheid en hogere kwaliteit van zorg in de eerste lijn.

Lagere zorgkosten

Er zijn gemiddeld minder fysiotherapie behandelingen nodig per patiënt. Het aantal onnodige diagnostiek aanvragen en verwijzingen naar de tweede lijn daalt. Dit alles kan landelijk € 3,7 miljoen besparen.


 Regionaal schouder centrum: wat is dat dan?

Jaarlijks komen circa 33.000 patiënten met schouderklachten bij de fysiotherapeut. Mede door een grote variatie in klachtenpresentatie en factoren die het herstel kunnen belemmeren, is diagnostiek en behandeling van deze patiënten voor veel huisartsen en fysiotherapeuten complex. 

Onnodige verwijzingen naar de tweede lijn kunnen voorkomen worden doordat huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten intensief samenwerken in het gespecialiseerde schoudercentrum. 

Aandacht voor biomedische aspecten en psychosociale factoren

Zowel in diagnostiek als tijdens de behandeling is er, naast aandacht voor de biomedische aspecten, specifieke aandacht voor mogelijk psychosociale factoren die invloed kunnen hebben op de klachten van de patiënt.

Samen met de patiënt wordt de optimale behandeling gekozen. De kosten van het zorgtraject nemen af doordat de patiëntreis zo kort mogelijk wordt gehouden en overbodige diagnostiek en verwijzing naar de tweede lijn wordt voorkomen. Patiënten in het regionaal schoudercentrum hebben minder pijn en ervaren een beter fysiek en mentaal functioneren. Dit leidt tot hoge tevredenheid over de behandeling en herstel.

De kosten in het kort

 • Landelijke zorgkosten:

  Landelijk bedroegen de zorgkosten voor schouderklachten in de fysiotherapie in 2022 circa € 118,3 miljoen. Hier bovenop komen nog kosten voor diagnostiek en consulten in de tweede lijn.
 • Landelijke besparing:

  Deze Good Practice kan landelijk € 3,7 miljoen besparen over de zorgsoorten fysiotherapie, diagnostiek en consulten.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam