Good Practice - YEARS algoritme bij verdenking longembolie

In deze Good Practice leest u over het gebruik van het YEARS algoritme. YEARS zorgt voor een eenvoudigere en snellere diagnostiek van longembolie op de spoedeisende hulp (SEH). Daarnaast leidt het tot minder CT-scans. 

YEARS algoritme

Het YEARS algoritme is eenvoudig en efficiënt door de gelijktijdige bepaling van D-dimeer en de score van 3 YEARS items: 

 • Is er klinisch teken van diepe veneuze trombose?
 • Is er sprake van hemoptoë?
 • Is longembolie (PE) de meest waarschijnlijke diagnose? 

Interpretatie van de scores

Interpretatie is als volgt:

0 YEARS items en D-dimeer < 1000 = Longembolie uitgesloten

0 YEARS items en D-dimeer ≥ 1000 = CT scan uitvoeren

≥ 1 YEARS items en D-dimeer < 500 = Longembolie uitgesloten

≥ 1 YEARS items en D-dimeer ≥ 500 = CT scan uitvoeren

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam