Good Practice - Ureterorenoscopie in dagbehandeling

In deze Good Practice leest u dat eenvoudige ureterorenoscopieprocedures in dagbehandeling kunnen plaatsvinden, na observatie van een paar uur op de afdeling. Operaties worden daarvoor in de ochtend of vroeg in de middag gepland. Op indicatie wordt een dubbel J geplaatst.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam