Good Practice - Troponinetest op de ambulance

In deze Good Practice leest u hoe pre-hospitaal de laag risico patiënten worden geïdentificeerd middels een triage-algoritme en de point of care troponine (POCT). Hierdoor wordt onnodig ambulancetransport én opname (en onnodige diagnostiek) in het ziekenhuis voorkomen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam