Good Practice - Telemonitoring ICD

In deze Good Practice leest u hoe via telemonitoring ICD’s dagelijks automatisch op afstand worden uitgelezen. Afwijkende metingen worden beoordeeld en Remote care verpleegkundigen nemen bij bijzonderheden contact op met de patiënt. Patiënten kunnen ook op eigen initiatief een zending doen. Telemonitoring ICD vermindert het aantal polibezoeken, het aantal schokken en het aantal EHH en ziekenhuisopnames. Hierdoor worden de zorgkosten verlaagd.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam