Good Practice - Staphylococcus aureus screen-and-treat strategie bij risicovolle ingrepen

In deze Good Practice leest u over een ziekenhuisbreed project waarbij in kaart is gebracht waar risico’s zitten en per specialisme een passende screen-and-treat strategie geïmplementeerd is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen electieve patiënten, acute ingrepen en patiënten die uit een ander ziekenhuis worden doorverwezen. Implementatie leidt tot minder complicaties en lagere kosten
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam