Good Practice - Spiegelbepaling bij hypertensie en overige bijnieraandoeningen

In deze Good Practice leest u dat een opname voorkomen kan worden door een bloedafname voor de bepaling van spiegels van antihypertensiva. Patiënten die in aanmerking komen voor een spiegelbepaling zijn patiënten met (pseudo) therapieresistente hypertensie.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam