Good Practice - Softcast bij polsfractuur

In deze Good Practice leest u hoe ziekenhuisbezoeken niet of bijna niet meer nodig zijn voor kinderen met een torus of greenstick fractuur van de pols. Softcast gips kan direct aangebracht worden bij patiënten die binnen kantoortijden binnenkomen op de SEH, of binnen 3 werkdagen bij patiënten die buiten kantoortijden binnenkomen op de SEH. Softcast gips kan na enkele weken door de patiënt zelf verwijderd worden.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam