Good Practice - Samen beslissen bij kwetsbare ouderen met basaalcelcarcinoom

In deze Good Practice leest u dat er een speciaal spreekuur is ingericht voor kwetsbare ouderen met basaalcelarcinoom om tot een gezamenlijk besluit te komen met de patiënt en naasten. Met o.a. ruimere consulttijden, bundeling van expertise, laagdrempelig contact met de 1e lijn en globaal geriatrisch onderzoek.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam