Good Practice - Polireview neurologie

In deze Good Practice leest u hoe de neuroloog aan de hand van vastgestelde criteria polireview uitvoert en beoordeelt of een patiënt de zorg dichter bij huis kan ontvangen. Dit vindt altijd in overleg en na goedkeuring van de patiënt plaats. De huisarts ontvangt met de terugverwijsbrief een heldere instructie en zo nodig scholing vooraf.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam