Good Practice - Polireview cardiologie

In deze Good Practice leest u over een polireview die wordt uitgevoerd door de cardioloog. Deze beoordeelt of een patiënt de zorg dichter bij huis kan ontvangen. De huisarts ontvangt met de terugverwijsbrief een heldere instructie en zo nodig scholing vooraf. Patiënten ervaren bezoek aan de huisarts als minder stresssvol en belastend dan een bezoek aan het ziekenhuis.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam