Good Practice - OSAS-diagnostiek (d.m.v. polygrafie) in de eerste lijn

In deze Good Practice leest u hoe huisartsen, eerstelijns diagnostische centra en medisch specialisten samen inzetten op adequate kennis aan de poort en het maken van concrete ketenafspraken. Dit bevordert de diagnostiek van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS).
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam