Good Practice - Geriatrische screening predialyse patiënten 70-plus

In deze Good Practice leest u dat de geriater met een Comprehensive Geriatric Assessment bij predialysepatiënten van 70 jaar en ouder de kwetsbaarheid en het functioneren van de patiënt in kaart brengt. De nefroloog gaat vervolgens gesprekken aan met de patiënt om samen een keuze te maken om wel of niet te starten met dialyse, en eventueel met welke vorm.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam