Good Practice - Galblaas in dagbehandeling

In deze Good Practice leest u hoe een optimaal logistiek proces, ingericht rondom de wensen van de patiënt, een galblaasoperatie mogelijk maakt als dagbehandeling. De chirurg zorgt voor een strikte indicatiestelling. Daarna ligt de regie bij de patiënt. Deze ontvangt duidelijke informatie en er wordt goed gesproken over de keuzemogelijkheden. Alle 'schakels' in de keten weten precies wat zij moeten doen en weten dit ook van elkaar. De OK-tijd wordt verkort door standaardisatie van het operatieproces. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam