FIT-initiatieven - Stoppen met 4 postoperatieve meetmomenten

In dit FIT-initiatief leest u over de afweging of de 4 postoperatieve meetmomenten na een operatie nodig zijn. De toegevoegde waarde van deze metingen is namelijk niet aantoonbaar. Daarom is er een tabel geïntroduceerd om de afweging te maken of continu en intermitterend monitoren nodig is.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam