FIT-initiatief - Minder onbruikbare bloedafnames op de SEH

In deze Good Practice leest u dat de kans op hemolyse gehalveerd kan worden, door op de SEH bij bloedafnames via een waakinfuus gebruik te maken van een laag-vacuüm bloedbuis. Hierdoor daalt het aantal bloedafnames dat opnieuw moet worden gedaan.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam