Thuismonitoring astma en hypertensie met platform Luscii

In deze pilot leest u over het onderzoek met thuismonitoring in de huisartsenzorg via het digitale zorgplatform Luscii. Astma- en hypertentsie-patiënten gaan hun gezondheid thuis monitoren. In twee jaar willen we in kaart brengen wat de effecten zijn voor huisartsen en patiënten.

De pilot Thuismonitoring Luscii

Luscii is een digitaal zorgplatform voor thuismeten. Patiënten houden via een app metingen bij en krijgen coaching en zelfzorgadvies. De huisarts of de POH houdt vanuit de praktijk de vinger aan de pols. De verwachting is dat dit resulteert in aantal voordelen voor zowel de huisarts en POH als de patiënt:

 • Minder consulten en handelingen (metingen) nodig
 • Patiënt en huisarts of POH zijn beter voorbereid op een consult
 • Patiënt is goed geïnformeerd en daardoor groeit het zelfvertrouwen en de therapietrouw
 • Huisarts en POH ervaren minder administratielast
Er is inmiddels een kopgroep gestart met 16 huisartsenpraktijken in de regio’s Tilburg, Noord-Limburg en Noord-Holland Noord. De kopgroep van voert voor een aantal patiënten thuismonitoring in via het platform Luscii.

Deze pilot draagt bij aan 

 • Ondersteuning bij chronische zorg
 • Meer gepersonaliseerde zorg voor de patiënt
 • Minder druk op de huisartsenpraktijk, wat bijdraagt aan de toegankelijkheid
 • Minder consulten nodig op de praktijk 

 Verwachtingen van de pilot

Max Andriessen, innovatiemanager hybride huisartsenzorg, Coöperatie VGZ

"De aankomende 2 jaar houden we samen met de deelnemende huisartsenpraktijken en Luscii de gegevens van patiënten bij. Daarnaast organiseren we deelnemersbijeenkomsten en zullen we de betrokken patiënten en zorgprofessionals interviewen.

Zo proberen we met deze kopgroep de ervaringen van de gebruikers, huisarts, praktijkondersteuner en patiënt, goed in beeld te brengen."

Roxanne Nievergeld, impact specialist Luscii Praktijk

“In veel ziekenhuizen is thuismonitoring al een succes, maar onze missie is pas echt geslaagd als de impact wordt verbreed naar zoveel mogelijk patiënten.

Vandaar dat dit onderzoek met VGZ en de 16 huisartsenpraktijken ongelofelijk belangrijk is om te zien of en hoe juist ook in de eerstelijnszorg ruimte voor zorg kan worden gecreëerd door de zorg meer gericht in te zetten en zelfmanagement te bevorderen.”

Logo VGZ Onze rol 

VGZ zoekt samen met praktijken naar oplossingen voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Zodat iedereen die huisartsenzorg nodig heeft, deze ook in de toekomst krijgt. Wij denken dat digitalisering helpt de administratieve last in de huisartsenpraktijk te verminderen. En de zorg efficiënter in te richten. Dit blijkt ook al uit thuismonitoring in de ziekenhuiszorg waar VGZ bij betrokken is. Thuismonitoren in de huisartsenzorg is een logisch vervolg.

Interesse of ideeën?

Bekijk alles over het digitale zorgplatform Luscii. Of volg Luscii op LinkedIn

Of heeft u zelf innovatieve ideeën voor de huisartsenzorg? Dan horen wij die heel graag van u. Neem contact op met uw VGZ-zorginkoper of stuur een mail naar Iris Timmermans.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam