Good Practice - Terugdringen vitaminebepalingen in de huisartsenpraktijk

In deze Good Practice leest u dat er scholing voor huisartsen en patiënteninformatie werd ontwikkeld om niet-gepaste vitaminebepalingen terug te dringen. In combinatie met het terugkoppelen van spiegelinfomatie daalde het aantal vitamine B12-bepalingen met 20% en het aantal vitamine D-bepalingen met 23%.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam