Digitale triage en consultvoorbereiding Bingli

In deze pilot vertellen we over een gezamenlijk onderzoek van Coöperatie VGZ, huisartsenpraktijken en softwareleverancier Bingli. Kan de slimme triagetool van Bingli helpen de huisartsenpraktijk toegankelijk te houden bij de toenemende zorgvraag?

De pilot Digitale triage en consultvoorbereiding

Wij onderzoeken samen met het Belgische Bingli en huisartspraktijken het effect van digitale triage in de pilot Digitale triage en consultvoorbereiding. De huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. Daarom zijn we samen met huisartspraktijken op zoek naar oplossingen. We denken dat digitale middelen kunnen helpen. Daarom onderzoeken we samen of AI-trage en consultvoorbereiding een oplossing bieden.

Hoe werkt digitale triage en consultvoorbereiding?

 1. Start zorgvraag

  De patiënt wil een afspraak en gebruikt Bingli als startpunt.
 2.  Vragen digitaal beantwoorden

  De patiënt beantwoordt online 10 tot 15 vragen. In zijn eigen vertrouwde omgeving en in zijn eigen tempo. 
 3.  Zorgvraag in één oogopslag

  De huisarts bekijkt de samenvatting die Bingli gemaakt heeft. In één oogopslag is de zorgvraag duidelijk. 
 4. Snel de inhoud in

  De huisarts loopt tijdens het consult met de patiënt kort de vragen door, waarna het consult direct de inhoud in kan. 
 5. Bijleren

  Nadat het dossier gesloten is, verwerkt Bingli de uitkomsten. De anonieme data gebruikt Bingli om bij te leren.

De ervaringen met digitale triage en consultvoorbereiding

Huisarts over het gebruik

"Ik ervaarde een oase van rust zodra ik 3 patiënten achter elkaar had die gebruik maakten van Bingli."

Huisarts over de implementatie

"De implementatie van Bingli was heel snel en makkelijk geregeld. Écht plug & play."

Huisarts over digitalisering

"Ik loop liever voorop dan achterop. Want deze middelen zijn binnen de kortste keren de norm."

 Hoe helpt de digitale triage in de praktijk

We verwachten dat de triagetool de professionals op verschillende manieren kan helpen:
 • Kwaliteit consult - Doordat zowel huisarts als patiënt optimaal voorbereid zijn, kunnen ze sneller de inhoud in tijdens het consult. Er is meer tijd voor échte vragen. De huisarts ervaart meer werkplezier.
 • Minder druk op praktijk - De triage is helemaal uitgevraagd. De huisarts neemt de gestructureerde samenvatting van de anamnese in korte tijd door (ongeveer 45 seconden). De assistenten ervaren minder druk op de telefoon. Dit geeft vrijheid voor taakdifferentiatie.
 • Prioriteren - Bingli werkt met urgentievlaggen bij de zorgvragen. Hiermee kan de huisarts of assistent in één oogopslag prioriteren.
 • Minder administratie - Doordat de informatie van Bingli direct te kopiëren is naar het medisch dossier, is de administratielast laag.

Deze pilot draagt bij aan

We verwachten dat Bingli bijdraagt aan:

 • Betere kwaliteit van het consult
 • Minder de druk op de praktijk
 • Prioriteren van zorgvragen
 • Minder administratie

Plug & play implementatie

Bingli sluit aan op bestaande systemen. Er is geen ingewikkelde installatie nodig, het is plug & play. Tijdens de implementatieperiode traint het bedrijf het personeel. Bingli voldoet verder aan de veiligheids- en privacyeisen. En het bedrijf heeft een GDPR- en CE-certificering.

Houdt dit de huisartsenzorg toegankelijk?

We houden momenteel een pilot met maximaal 150.000 patiënten. We financieren de pilot op basis van het S3-addendum 'zorgvernieuwing hybride huisartsenzorg'. VGZ wil vooral weten of deze digitale triage helpt de huisartsenzorg toegankelijk te houden. En de druk van de schouders van de professionals te halen. Daarom volgen wij de resultaten en houden wij interviews met huisartsen en patiënten.

Logo VGZ Onze rol 

Wij geloven in vernieuwingen in de huisartsenzorg. Die zijn nodig om de zorg toekomstbestendig te houden. Er zijn te weinig professionals voor de praktijken. Terwijl er steeds meer vraag is naar huisartsenzorg. Wij willen inzicht geven in manieren om de huisartsenzorg te ontlasten. Digitale oplossingen kunnen daarbij helpen. Zodat iedereen in de toekomst nog een huisarts heeft.

Interesse of ideeën?

Heeft u zelf innovatieve ideeën voor de huisartsenzorg? Dan horen wij dat graag van u. Neem contact op met uw VGZ-zorginkoper of stuur een mail naar Iris Timmermans.

Wilt u digitale triagetools of -applicaties implementeren in uw praktijk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor deze kosten vanuit het addendum 'Digitale slimme triage'. Lees meer over het addendum 'Digitale slimme triage'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam