Good Practice - Vroegsignalering behandelresultaat

In deze Good Practice leest u hoe Vroegsignalering behandelresultaat ervoor zorgt dat het eerder bespreekbaar gemaakt wordt of trajecten nog effectief zijn. Tijdens de standaard evaluatiemomenten neemt de behandelaar de tijd en ruimte om vast te stellen of er nog sprake is van een effectieve en passende behandeling.

Eerder detecteren en bespreekbaar maken van trajecten ineffectieve trajecten

Iedere 6 maanden, tijdens standaard evaluatiemomenten neemt de behandelaar zowel individueel als in MDO de tijd en ruimte om vast te stellen of nog sprake is van een effectieve en passende behandeling. De toolkit en de ROM-restultaten worden gebruikt om te expliciteren en te objectiveren. De gehele caseload wordt ‘doorgelicht’ en bij twijfel over de functionaliteit van de behandeling, wordt het desgewenst overgedragen aan de passende netwerkpartner. Dit wordt besproken met een collega (MDO) en besproken met de cliënt.

Door Vroegsignalering stromen cliënten eerder uit, wordt de behandeling korter en wordt heen-en-weer-verwijzen voorkomen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam