Good Practice - Vroeg Interventie Psychose

In deze Good Practice leest u hoe cliënten in de leeftijdscategorie tot 35 jaar in de SGGZ met een ultrahoog risico (UHR) opgespoord kunnen worden door de ervaringenlijst (PQ -16).

Ervaringenlijst (PQ- 16) 

Een psychose wordt bij de meeste cliënten voorafgegaan door een periode met een ultrahoog risico (UHR) op het ontstaan van een eerste psychotische episode. 30% van de cliënten die een eerste psychotische episode doormaken zijn al eerder voor een andere aandoening in de SGGZ behandeld. Door alle cliënten in de leeftijdscategorie tot 35 jaar in de SGGZ de Ervaringenlijst (PQ- 16) voor te leggen, kunnen de UHR-cliënten opgespoord worden.

CAARMS-interview 

Met een CAARMS-interview wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van UHR. Bij deze cliënten wordt preventief cognitieve gedragstherapie aangeboden die zich richt op het omgaan met opmerkelijke en buitengewone ervaringen. Hierdoor wordt bij ongeveer 50% van deze doelgroep de eerste psychotische episode voorkomen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam