Good Practice - Modelgetrouwe implementatie HIC

In deze Good Practice leest u hoe High & Intensive Care (HIC) mensen in ernstige psychiatrische nood goed en menswaardig opvangt en behandelt. Dit gebeurt in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.

Meer aandacht voor de cliënt

Het separeren van cliënten is niet meer nodig door anders met cliënten om te gaan. Er is meer aandacht voor:

 • Het maken van contact
 • Preventie van escalatie
 • Intensieve persoonlijke begeleiding
 • Snellere behandeling

Belangrijke uitgangspunten van de HIC zijn herstelondersteunende zorg en het betrekken van ketenpartners: het ambulante behandelproces is leidend en vanaf het begin van de opname vindt er zorgafstemming plaats tussen de HIC behandelaar, de ambulante behandelaar, de cliënt en zijn of haar naasten. De cliënt herstelt hierdoor sneller en kan eerder terug naar huis.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam